Niedziela, 21 października 2018. Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

Centrum Rehabilitacji w Elblągu zakupiło nowoczesny sprzęt

2018-10-02 07:38:26 (ost. akt: 2018-10-10 11:56:20) Artykuł sponsorowany

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 realizuje kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: „Doposażenie SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny”.

W wyniku pozytywnej oceny, złożony przez Centrum wniosek uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita zaplanowana wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 268 664,01 zł (84,99%).
Wkład finansowy zakładu wynosi 40 326,47 zł (15,01%).


Celem projektu jest podniesienie jakości skuteczności usług zdrowotnych oferowanych przez Centrum Rehabilitacji, w szczególności w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.

W ramach projektu doposażono pomieszczenia Hydroterapii w wannę do kąpieli wirowych kończyn górnych, wannę do kąpieli wirowych kończyn dolnych oraz dwie wielofunkcyjne wanny pozwalające na wykonywanie zabiegów w środowisku wodnym z wykorzystaniem automatycznego masażu podwodnego, z możliwością łączenia go z kąpielą perełkową oraz z zabiegiem chromoterapii.
Projektem zostało także objęte wyposażenie sali gimnastycznej w nowoczesny stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki, bieżnię do treningu chodu oraz urządzenie do krioterapii miejscowej ciekłym azotem.

Innowacją w podejściu do usprawniania pacjentów będzie wykorzystanie w terapii niedostępnych dotychczas w zakładzie urządzeń, tj. dynamicznej platformy balansowej służącej do oceny i reedukacji priopriocepcji i kontroli nerwowo – mięśniowej układu ruchu oraz zestawu rękawic do aktywnej rehabilitacji ręki. Oba urządzenia wykorzystują funkcję biofeedback, czyli koncepcję sprzężenia zwrotnego.

Zastosowane obecnie nowoczesne technologie nie tylko wspomagają proces rehabilitacji, ale pozwalają dodatkowo na diagnozowanie stanu zdrowia oraz dostosowanie programu rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Realizowany projekt przyczyni się do poprawy skuteczności i efektywności leczenia pacjentów poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu oraz do poprawy komfortu wykonywanych zabiegów. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne i tym samym zmniejszenie liczby osób oczekujących na rehabilitację. Zakupione urządzenia charakteryzują się wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjno – informacyjnych kompatybilnych z wdrożonym w zakładzie systemem informatycznym oraz wysoką klasą efektywności energetycznej, co w efekcie przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania jednostki.

Realizacja niniejszego projektu jest kolejnym podejmowanym przez Centrum Rehabilitacji przedsięwzięciem, współfinansowanym przy udziale funduszy wspólnotowych, które pozwala kontynuować przyjętą strategię rozwoju zakładu i systematycznie poprawiać jakość świadczonych usług.

http://m.wm.pl/2018/10/orig/logasy-497892.jpg