Wtorek, 16 października 2018. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Powiat elbląski godny naśladowania

2018-10-12 10:56:07 (ost. akt: 2018-10-12 11:04:23) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: archiwum Starostwo Powiatowe w Elblągu

— Panie Starosto, prosimy o kilka słów na temat mijającej kadencji samorządu powiatowego.
Maciej Romanowski, Starosta Elbląski: — Nasza działalność nierozerwalnie związana jest z inicjatywami na rzecz rozwoju Powiatu Elbląskiego. Od początku swojej pracy w Powiecie ukierunkowany jestem na podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu dróg lokalnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel. Corocznie inicjujemy ujęcie zadań drogowych jako inwestycji priorytetowych w budżecie, mając świadomość wpływu infrastruktury drogowej na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i turystyki.

Wspieramy także działania na rzecz rozwoju edukacji. Od 2005 r. przyznawane są stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nieprzerwanie trwa modernizacja bazy dydaktycznej powiatowych placówek oświatowych. Ponadto w 2017 r. zakupiono lokal w Pasłęku z przeznaczeniem na nową siedzibę Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Obecnie trwa również modernizacja Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, głównie pod kątem rozbudowy pracowni artystycznych. Rozumiemy potrzeby współczesnego szkolnictwa, dlatego też motywujemy placówki oświatowe do pozyskiwania środków zewnętrznych, wspierających procesy dydaktyczne w szkołach. Wszystkie podejmowane działania, oczywiście we współpracy z dyrektorami szkół, rodzicami oraz pełną zaangażowania kadrą dydaktyczną powodują, że od wielu lat zdawalność matur w szkołach ponadgimnazjalnych plasuje Powiat Elbląski na II lub III miejscu w Województwie Warmińsko– Mazurskim.

Wspieramy także imprezy kulturalne. Corocznie odbywają się: Powiatowy Dzień Działacza Kultury i Dożynki Powiatowe (obie imprezy organizowane są w ścisłej współpracy z samorządami gminnymi). Propagujemy również rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Powiatu Elbląskiego poprzez organizację Powiatowej Olimpiady „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego”, adresowanej do uczniów wszystkich szkół z terenu Powiatu (w tym roku odbyła się już 16 edycja konkursu).

Czynnie wspieramy promocję aktywności społeczności lokalnej. Jesteśmy m.in. gorącym orędownikiem prowadzonego przez wiele lat konkursu „Wieś z inicjatywą”, gdzie nagradzane są wsie, które poprzez własną inicjatywę poprawiają warunki życia mieszkańców i promują swoje dziedzictwo kulturowe. Od wielu lat osobiście angażuję się w organizację Zawodów Balonowych poświęconych pamięci Bogusława Stankiewicza. W tym roku odbyła się XXII edycja imprezy.

Działalność nasza to także liczne działania na rzecz usprawnienia obsługi interesantów Urzędu. W 2015 r. zakupiono kolejkomat na potrzeby interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu, co znacznie usprawniło pracę Wydziału. Poprzez zakup i adaptację pomieszczeń po byłej szkole poprawiły się warunki lokalowe w Starostwie – do głównego budynku przeniesiono Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, powiększono archiwum Wydziału KT i archiwum zakładowe. Pod koniec 2016 r. uruchomiono w Starostwie Centrum Aktywności Cyfrowej – jeden z trzech na terenie Elbląga punktów potwierdzania profilu zaufanego. Dzięki naszym staraniom Urząd dysponuje jednym z największych, bezpłatnych parkingów w mieście. W 2017 r. wdrożono nowy system do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pozyskano środki EFRR na realizację projektu pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego“. W bieżącym roku realizowany jest również projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach”, współfinansowany z UE.

Na uwagę zasługuje również wspieranie inwestycji proekologicznych. Z NFOŚiGW w latach 2013–2014 realizowany był projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego”. Termomodernizacji poddano 9 jednostek organizacyjnych, a ogólna wartość inwestycji wyniosła ponad 6 mln zł.

Angażujemy się także w budowanie współpracy międzynarodowej Powiatu Elbląskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z Powiatem Steinburg (Niemcy), dzięki której corocznie dochodzi do wymiany młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Elbląskiego. W 2014 r. nawiązano współpracę z Powiatem Rezina w Republice Mołdawii, a w 2017 r. zawarto umowę o partnerstwie z Zielenogradskim Okręgiem Miejskim (Federacja Rosyjska).

Wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju Powiatu Elbląskiego są wyrazem naszego zaangażowania i uznania działalności publicznej jako swoistego posłannictwa na rzecz służby dla lokalnej społeczności. Zaangażowania nasze zostały dostrzeżone przez inne podmioty: w 2015 r. Powiat Elbląski został laureatem konkursu „Godni naśladowania” – za inicjatywy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w 2017 r. otrzymał, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców, laur Super Powiatu.