Wtorek, 16 października 2018. Imieniny Ambrożego, Florentyny, Gawła

Gmina Rychliki stawia na rozwój. Przyjazna mieszkańcom i napędzana inwestycjami

2018-10-12 11:09:49 (ost. akt: 2018-10-12 11:14:15) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Gminy w Rychlikach

Gmina Rychliki 12 lat temu była najbardziej zadłużoną gminą wiejską w Polsce. Dziś to gmina przyjazna mieszkańcom i napędzana inwestycjami. Dużą wagę przywiązujemy do czystości i porządku.

Położenie gminy w bliskim sąsiedztwie Elbląga, Pasłęka, Dzierzgonia, dobre skomunikowanie z drogą S7, tańsze działki, ciekawe walory florystyczne oraz takie wyróżniki jak Kanał Elbląski i sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju – sprawiają, że jest to jedna z bardziej atrakcyjnych gmin w województwie. Warto nie tylko nas odwiedzić, lecz także pozostać na dłużej — mówi Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo.

Najważniejsze inwestycje w ciągu 8 lat to: infrastruktura drogowa, gospodarka wodno-ściekowa oraz modernizacja przestrzeni publicznej.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Wartość zakończonych inwestycji wraz z dokumentacją projektową w latach 2010-2017 wyniosła ok. 12 mln zł.
W tym czasie w gminie wybudowano ponad 45 km sieci wodociągowej z 254 przyłączami, ponad 4 km nowej sieci kanalizacyjnej i 5 oczyszczalni ścieków (w Rychlikach, Powodowie, Protowie, Budkach, Rejsytach). Do końca 2018 r.
zostaną oddane do użytku sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia w Barzynie.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Drogi wojewódzkie
Najważniejszą inwestycją była przebudowa ponad 13,5 km drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki – Kwietniewo. Pierwszy etap prac, Jelonki-Rychliki, skończył się w 2014 r.,
wydano na nie ok. 30 mln zł. Natomiast odcinek z Rychlik do Kwietniewa został oddany w 2015 r. i kosztował ok. 12,5 mln zł, w tym
1 mln to wkład Gminy Rychliki.

Drogi powiatowe
Ponad 1 mln zł to również wkład Gminy do remontów dróg powiatowych: odcinków Rychliki – Gołutowo oraz Powodowo – Stare Dolno (do granicy z gminą Markusy).
Na terenie Gminy Rychliki jest ponad 37 km dróg powiatowych.

Drogi gminne
Prawie 1,8 mln zł to wartość ostatnich remontów dwóch dróg gminnych: na osiedlu Podleśna w Rychlikach oraz w Powodowie. Pod koniec 2018 r. zakończy się przebudowa mostu na drodze gminnej między Wopitami a Rejsytami (ponad 280 tys. zł). W planach jest już kolejna inwestycja – remont drogi Marwica – Topolno Wlk. Wg kosztorysu wyniesie ponad 800 tys. zł.
Drogi gminne publiczne liczą ok. 50 km. Rocznie na ich bieżącą naprawę Gmina wydaje ok. 100 tys. zł, natomiast w roku 2018 kwota ta przekroczy 200 tys. zł.

MIEJSCA REKREACYJNE ORAZ REMONTY ŚWIETLIC
W latach 2010-2017 na modernizację świetlic wiejskich Gmina wydała
1,5 mln zł, ponad pół miliona na budowę placów zabaw (również z siłowniami fitness oraz wiatami). Największy remont przeprowadziliśmy w świetlicach w Jelonkach, w Świętym Gaju, postawiliśmy domek rekreacyjny
w Jankowie. Nową świetlicę mają sołectwo Krupin-Kiersity oraz Rychliki.

CENTRUM WSI WIZYTÓWKĄ GMINY
W 2013 r. zmienił się wizerunek centrum Rychlik. Na środku skweru stanęła fontanna, wokół niej ławki, krzewy i zieleń. Nowym przedsięwzięciem, które ma również ożywiać gminę, jest skwer z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.