Sobota, 24 sierpnia 2019. Imieniny Bartosza, Jerzego, Maliny

Mieszkańcy Warmii i Mazur już korzystają z inwestycji drogowych za pieniądze z UE

2018-12-03 08:00:00 (ost. akt: 2018-12-03 11:32:12)

Pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przeznaczone dla Polski Wschodniej wydatkowane są szybko, bo i też ta część Polski, szczególnie Warmia i Mazury, ma do rozwiązania najwięcej palących problemów.

Unia Europejska znaczną część funduszy przeznacza na tzw. politykę spójności. Ma ona na celu wyrównywanie dysproporcji w szeroko rozumianym poziomie życia i szansach rozwoju mieszkańców poszczególnych krajów członkowskich, a także mikroregionów w tych krajach. W Polsce priorytetowym podmiotem takich działań są mieszkańcy województw zaliczanych do Polski Wschodniej. Na działania na ich rzecz przeznaczone są zarówno duże środki w budżetach poszczególnych województw, jak i fundusze wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Jednym z fundamentów poprawy warunków życia, w tym zwiększania szans na pracę czy prowadzenie własnego biznesu, jest sprawnie funkcjonująca infrastruktura, w tym komunikacja - zarówno wewnątrz poszczególnych aglomeracji, jak i sprzyjająca sprawnemu poruszaniu się między regionami czy skomunikowaniu ze stolicą. Dlatego w PO PW zarezerwowane zostały znaczne fundusze na zrównoważony transport miejski w aglomeracjach tej części Polski (Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski) oraz na poprawę sieci dróg (Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa).

Beneficjentami tej części funduszy europejskich są mieszkańcy: Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna i Rzeszowa oraz najbliższych okolic tych metropolii, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Komunikacja miejska: mobilna i ekologiczna

Dziś dobrze funkcjonująca komunikacja miejska ma na celu nie tylko sprawny transport w zatłoczonych centrach miast, zwłaszcza w godzinach szczytu (dojazdy oraz powroty: praca, szkoła), ale też musi być ekologiczna, bo smog jest problem w całej Polsce. Na dodatek część mieszkańców chce korzystać z autobusów, tramwajów itp., inni wolą własne samochody albo coraz modniejsze rowery.

Inwestycje w ramach zrównoważonego transportu miejskiego muszą więc uwzględniać wszystkie te aspekty, a to oznacza np. konieczność zakupu niskoemisyjnego taboru czy nowoczesnych systemów teleinformatycznych. W Olsztynie np. jeden z projektów dotyczy budowy trakcji szynowej, a drugi - stworzenia całego łańcucha elektromobilności.

Dlatego na przedsięwzięcia w ramach działania 2.1 zarezerwowano ponad 440 mln euro. Pieniądze te zostały już niemal w całości rozdysponowane. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiedzialna m.in. za projekty w ramach PO PW, w tzw. trybie pozakonkursowym podpisała już 14 umów dotyczących inwestycji w wymienionych pięciu aglomeracjach Polski Wschodniej. Dlatego też w ramach Działania 2.1. nie są obecnie już planowane konkursy lub nabory nowych projektów.

Wygodne drogi, sprawne węzły komunikacyjne:

W odmiennym trybie - konkursowym, wydatkowane są fundusze europejskie zarezerwowane na Działanie 2.2 , czyli związane z infrastrukturą drogową. Podobnie jak w przypadku pieniędzy na transport miejski, większość środków (dokładnie 96 proc.) z przeznaczonej na ten cel puli ponad 476 mln euro, została już rozdysponowana. PARP podpisała 28 umów, które służą lepszemu skomunikowaniu aglomeracji pięciu miast wojewódzkich Polski Wschodniej z centrum i resztą kraju. Jednym z kluczowych efektów takich przedsięwzięć będzie poprawa konkurencyjności i ożywienie lokalnych rynków, co jednym ułatwi znalezienie atrakcyjnej pracy, innym - rozwijanie własnych biznesów.

Województwo warmińsko-mazurskie, którego dotyczą trzy projekty, realizuje je wyjątkowo szybko - na tle innych regionów. Dwa z nich są zakończone i znajdują się na etapie rozliczenia końcowego. Jeden, „Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”, otrzymał z funduszy europejskich ponad 94,4 mln zł dofinansowania. Na drugi - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)” województwo dostało nieco ponad 29 mln zł. Niedawno sfinalizowana inwestycja ułatwia wyprowadzenie z centrum miasta ruchu ciężarówek, zmierzających na południe. Zmniejszy ło się zanieczyszczenie powietrza i obniżył poziom hałasu w tej części miasta.

W realizacji jest trzeci z projektów - „Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)”. Dofinansowanie inwestycji ze środków EU wyniesie 48,1 mln zł.

Warmińsko-mazurskie dostanie na zrównoważony transport miejski z funduszy europejskich prawie 55 mln euro. Aktualnie realizowane są dwa projekty, które dotyczą transportu zbiorowego w Olsztynie.

Materiał informacyjny PARP