Poniedziałek, 2 marca 2015. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

MON przygotował zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

2012-03-12 15:07:34 (ost. akt: 2012-03-12 15:19:00)
Ministerstwo wprowadza zmiany w ustawie o służbie wojskowej

Ministerstwo wprowadza zmiany w ustawie o służbie wojskowej

Autor: archiwum 16 PDZ

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało zmiany do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Głównym celem podjętej nowelizacji jest "zatrzymanie" żołnierzy zawodowych w służbie i ustabilizowanie jej warunków.

Osiągnięciu zakładanego celu mają służyć rozwiązania, które m.in.:
- umożliwią żołnierzom zawodowym (oficerom młodszym, podoficerom i szeregowym) rozwój zawodowy w ramach zajmowanego stanowiska służbowego, co oznacza, że żołnierz, nie zmieniając stanowiska służbowego w jednostce wojskowej, będzie mógł awansować na wyższy stopień wojskowy i uzyskiwać większe uposażenie;

- stworzą możliwość wyznaczania żołnierzy zawodowych na niższe stanowiska służbowe. Zmiana ta ma na celu stworzenie warunków "zatrzymania" żołnierza w służbie, który utracił zajmowane stanowisko służbowe lub zlikwidowano jednostkę wojskową, w której pełnił służbę. Wyznaczenie takie będzie możliwe - za pisemną zgodą żołnierza zawodowego - tylko w przypadkach, gdy jednostka wojskowa, w której żołnierz pełni służbę wojskową ulegnie rozformowaniu lub zmniejszy się jej stan etatowy, albo gdy zlikwidowano stanowisko służbowe, na którym żołnierz pełnił służbę i nie ma możliwości wyznaczenia go na inne stanowisko, odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym;

- zakładają objęcie żołnierzy służby kontraktowej możliwością przenoszenia do sześciomiesięcznej rezerwy kadrowej; obecnie do takiej rezerwy mogą być przenoszeni wyłącznie żołnierze służby stałej;
- przewidują usprawnienie i uproszczenie systemu opiniowania żołnierzy zawodowych, zakłada się coroczne opiniowanie, na dwustronicowym druku opinii;
- proponują objęcie żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim;

- umożliwiają wprowadzenie zasad ograniczających uprawnienia żołnierzy odchodzących ze służby bezpośrednio po objęciu wyższego stanowiska służbowego; w celu ograniczenia wypowiedzeń stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierzy wyznaczonych na wyższe stanowiska służbowe, którzy bezpośrednio po takim wyznaczeniu wypowiadają stosunek zawodowej służby wojskowej, proponuje się wprowadzenie dodatkowego przepisu, zgodnie z którym, w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego do 12-miesięcy od dnia objęcia przez tego żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego albo stanowiska służbowego o tym samym stopniu etatowym lecz wyższą grupą uposażenia, podstawę ustalania wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zwolnienia ze służby stanowiłoby uposażenie należne żołnierzowi na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym;

- zakładają likwidację dwóch podstaw obligatoryjnego zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej, a mianowicie "niezłożenie oświadczenia majątkowego" oraz "otrzymanie w dwóch kolejnych latach oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienie do sprawdzianu ze sprawności fizycznej", będzie dawało gwarancje stabilności pełnionej służby. Nie wpłynie to jednak na "kondycję fizyczną" kadry zawodowej, ponieważ brak dbałości o sprawność fizyczną znajdzie odzwierciedlenie w corocznej opinii służbowej żołnierza. Natomiast niezłożenie oświadczenia majątkowego w odpowiednim terminie będzie rozpatrywane jako naruszenie przepisów dyscyplinarnych;

- przewidują zniesienie kadencyjności dla podoficerów, a w odniesieniu do oficerów możliwość wielokrotnego powtarzania kadencji na stanowisku służbowym. Rozwiązanie to ma motywować do jak najdłuższego pełnienia służby przez specjalistów wojskowych, bez konieczności zmiany garnizonu;

- otwierają możliwość wypłaty odprawy mieszkaniowej po zwolnieniu ze służby wojskowej, obliczanej według liczby norm uwzględnianych przy naliczaniu odprawy, wskazanych przez żołnierza, które uzna za najkorzystniejsze dla siebie;
Powyższe rozwiązania wpisują się w oczekiwania zarówno dowódców poszczególnych szczebli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i żołnierzy zawodowych.
mjr Zbigniew Tuszyński
rzecznik prasowy 16 PDZ

Dostęp do Reportera, ciekawych wywiadów, obszernych reportaży oraz 40 innych czołowych portali w Polsce. Dołącz do czytelników ceniących dobrą informacje. Zarejestruj się w PIANO już teraz KLIKNIJ TUTAJ

Komentarze 1 pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

  1. gość #744521 | 91.94.*.* 15-07-2012 09:02

    a co z szeregowymi zwalnianymi po 12 latach służby!? przecież oni też chcą służyć co najmniej 30 lat! stop przyjmowaniu cywili na kursy i szkoły oficerskie bo to blokuje awans podoficerom na oficera.

    Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz