Elbląg: Elbląg: Święcenia biskupie ks. Janusza Urbańczyka [ZDJĘCIA]

2024-04-07 19:46:00(ost. akt: 2024-04-07 19:51:47)
Arcybiskup Janusza S. Urbańczyk na swoją dewizę biskupią wybrał słowa: „Wolą Boga jest nasz pokój”

Arcybiskup Janusza S. Urbańczyk na swoją dewizę biskupią wybrał słowa: „Wolą Boga jest nasz pokój”

Autor zdjęcia: Pap

Dwunastu biskupów, księża, diakoni, klerycy i wierni zgromadzili się w sobotę w katedrze św. Mikołaja w Elblągu, by uczestniczyć w uroczystości święceń biskupich ks. prałata Janusza Stanisława Urbańczyka, nuncjusza apostolskiego w Zimbabwe.
Przypomnijmy, że ksiądz prałat doktor Janusz Stanisław Urbańczyk został 25 stycznia ustanowiony przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe oraz arcybiskupem tytularnym Voli. Janusz Stanisław Urbańczyk przyszedł na świat 19 maja 1967 roku w Kraszewie na Żuławach. Studia teologiczne ukończył w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. Ukończył studia na wydziale prawa kanonicznego w Rzymie na Uniwersytecie Papieskim świętego Tomasza, uzyskując tytuł doktora w roku 1997.

Arcybiskup ukończył również Papieską Akademię Kościelną w Rzymie. Służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej pełnił w Boliwii, Słowacji, Nowej Zelandii, Kenii, Słowenii, przy ONZ w Nowym Jorku i w Wiedniu. Od roku 2015 do roku 2024 pracował jako stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz przy Komisji Przygotowawczej organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych, a także jako Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendzie ONZ do spraw Rozwoju Przemysłowego i przy biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu. Zna język włoski, angielski, hiszpański i słowacki.

Sobotnie wydarzenie było zorganizowane wedle skrupulatnie przygotowanego scenariusza. Przed rozpoczęciem liturgii księża odprawiający Mszę świętą zajęli miejsca w wyznaczonych ławkach katedry, natomiast kanonicy Kapituły Katedralnej Elbląskiej w stallach, czyli drewnianych ławkach ustawionych w prezbiterium przy bocznych ścianach. W procesji wejścia uczestniczyli księża biskupi, arcybiskup nominat i towarzyszących mu dwóch prezbiterów, a także kapelani i sekretarze księży biskupów.  

Głównym szafarzem święceń był kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, współszafarzami byli arcybiskup Michael Wallace Banach – nuncjusz apostolski na Węgrzech oraz biskup Jacek Jezierski – biskup elbląski.
Na początku obrzędu święceń został odśpiewany hymn do Ducha Świętego oraz odczytano bullę papieską, w której Ojciec Święty Franciszek zwraca się do nominata: „Ponieważ chcemy mianować Nuncjusza Apostolskiego w Republice Zimbabwe, myślimy o tobie, umiłowany Synu, i uważamy cię za odpowiedniego do powierzenia tej posługi; ty bowiem otrzymałeś w Ojczyźnie doskonałe wykształcenie katolickie i dotychczas wykazałeś wyraźnie ludzkie przymioty ducha i cnoty kapłańskie w urzędach na różnych placówkach papieskich, przede wszystkim w Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowych Organizacjach w Wiedniu, owocnie je wypełniając”.

 Po odczytaniu bulli nastąpiło jej przekazanie szafarzom święceń i zgromadzeniu. Kardynał Pietro Parolin wygłosił homilię. Przypomniał w niej zebranym, że w obrzędzie święceń nowemu biskupowi – poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną – przekazywana jest ta sama władza, którą Apostołowie przekazali swoim pierwszym następcom. 

 — Akt ten ukazuje zatem, że Kościół jest apostolski, to znaczy opiera się na świadectwie Apostołów i na poleceniu, które otrzymali bezpośrednio od Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” — wyjaśnił hierarcha. 

Zauważył też, że każdy biskup jest posłany, by nieść Dobrą Nowinę Ewangelii, ogłaszać wtargnięcie łaski Bożej w udręczony świat, głosić pośród ludzkich dramatów chwałę Zmartwychwstania Chrystusa i ofiarę Bożego przebaczenia.

— Oto Twoja misja, drogi arcybiskupie Januszu; misja, dla której Pan Cię wzywa, namaszcza i posyła, do konkretnego kraju, do Zimbabwe. To państwo, złożone z różnych grup etnicznych, przechodziło przez naprzemienne fazy postępu i silnych konfliktów. Żywe poczucie wspólnoty pomiędzy Biskupami Zimbabwe i ich mocny głos, wyrażany także w ważnych listach pasterskich, dopomogą Ci z pewnością w wypełnianiu Twojego zadania — wskazał kardynał Pietro Parolin.

Po homilii nastąpiło przyrzeczenie elekta oraz litania błagalna. Punktem kulminacyjnym święceń biskupich był moment, w którym do stojącego przed ołtarzem kardynała Pietro Parolina podszedł elekt i ukląkł przed nim. Główny szafarz nałożył ręce na głowę elekta, zachowując ciszę. To samo uczynili współszafarze oraz pozostali biskupi. Następnie kardynał nałożył na głowę księdza Urbańczyka księgę Ewangelii, którą podtrzymywali diakoni i odmówił modlitwę.

Kardynał Parolin namaścił głowę klęczącego przed nim nowo wyświeconego biskupa olejem Krzyżma, czyli mieszaniną oliwy i balsamu używaną podczas namaszczania podczas chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, ślubów wieczystych, konsekracji kościołów i ołtarzy oraz – jak w tym przypadku – do święceń biskupich. 
Główny szafarz wręczył wyświęconemu księgę Ewangelii i nałożył pierścień na serdeczny palec prawej ręki. Później nastąpiło nałożenie na głowę wyświeconego mitry, nakrycia głowy dla wyższego duchowieństwa i przekazanie pastorału zwanego kijem pasterskim, atrybutem biskupów. Ksiądz kardynał wraz z biskupami przekazał znak pokoju nowo wyświęconemu. Wtedy arcybiskup Janusz Urbańczyk zasiadł w gronie biskupów. 

Uroczystość święceń abp. Janusza S. Urbańczyka była trzecią tego typu w dziejach kościoła św. Mikołaja w Elblągu. W 1747 święcenia biskupie przyjął w tym miejscu Wojciech Stanisław Leski (biskup chełmiński), a 6 kwietnia 2019 r. bp Wojciech Skibicki (biskup pomocniczy diecezji elbląskiej).