Prawie 700 tys. zł za podnoszenie mostów zwodzonych na rzece Elbląg

2024-05-16 14:19:10(ost. akt: 2024-05-16 15:26:19)

Autor zdjęcia: EG

W maju Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podpisało z miastem kolejną umowę na obsługę mostów zwodzonych na Starym Mieście. Ta usługa będzie kosztowała prawie 700 tys. zł.
Do zadań operatora mostów zwodzonych, którym kolejny rok z rzędu jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, będzie należała m.in. obsługa, czyli zamykanie i otwieranie obu mostów, ich konserwacja, a także naprawa instalacji elektrycznych i iluminacji obiektów, świateł nawigacyjnych i sygnalizacji drogowej, dokonywanie bieżących oraz okresowych przeglądów mechanizmów i innych elementów obiektów, oraz utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach obsługiwanych obiektów, na mostach oraz na terenach do nich przyległych.

Tegoroczna obsługa obu obiektów będzie kosztowała budżet miasta 686 296 zł. Skorzystano z udzielenia zamówienia z tzw. wolnej ręki.

Obsługę mostów zwodzonych potraktowano jako usługę wewnętrzną in-house. W myśl przepisów Prawo zamówień publicznych możliwe jest zawarcie umowy pomiędzy podmiotami sektora publicznego pod warunkiem, że podmiot zamawiający sprawuję kontrolę nad wykonawcą usługi, która jest jego jednostką własną. Dodatkowo wykonawca zamówienia musi realizować ponad 90 procent innych zadań powierzonych przez zamawiającego.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spełnia te kryteria i jak wynika z ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej, władze miasta zleciły obsługę mostów zwodzonych właśnie tej spółce.

Mosty zwodzone na rzece w Elbląg, w ciągu ulic Studziennej i Mostowej, zostały oddane do użytku w lipcu 2013 roku, po blisko trzyletnim remoncie. Są podnoszone kilka razy dziennie, z obu obiektów korzystają piesi, a z Mostu Dolnego dodatkowo rowerzyści i pojazdy uprzywilejowane.