Na inwestycję na Górze Chrobrego mieszkańcy Elbląga muszą jeszcze poczekać

2024-07-05 14:13:10(ost. akt: 2024-07-08 15:42:25)
 Rozmowy na temat przyszłości Góry Chrobrego będą prowadzone po zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat połączenia ulicy Wschodniej z ulicą Sybiraków

Rozmowy na temat przyszłości Góry Chrobrego będą prowadzone po zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat połączenia ulicy Wschodniej z ulicą Sybiraków

Autor zdjęcia: EG

Plany były ambitne, skończyło się jak zawsze. Góra Chrobrego miała stać się całorocznym kompleksem sportowo-rekreacyjnym, który będzie przyciągał mieszkańców i turystów. Miały tu powstać między innymi wyciąg narciarski, hotel, saunarium, park linowy czy paintball. Niestety z końcem kwietnia inwestor się wycofał.
Firma Urban Construction wycofała się z dzierżawy Góry Chrobrego. Rozwiązanie umowy nastąpiło pod koniec kwietnia 2024 roku za porozumieniem stron.

Skontaktowaliśmy się z Jakubem Urbankiewiczem z firmy Urban Construction.
Jak ustaliliśmy, inwestor wycofał się z dzierżawy, ponieważ kwota podatku od nieruchomości była zbyt duża.

Na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu Miejskiego dowiedzieliśmy się, że stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosi 1,22 zł od 1m2 powierzchni rocznie. W przypadku gruntu, którego dotyczyła umowa dzierżawy, opłata z tytułu podatku od nieruchomości wyniosłaby 416 462,86 zł rocznie.

Rozmowy na temat przyszłości Góry Chrobrego będą prowadzone po zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat połączenia ulicy Wschodniej z ulicą Sybiraków. Konsultacje odbędą się jesienią.

Czynsz za dzierżawę według umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim a firmą Urban Construction miał wynosić 165 tysięcy złotych w skali roku.

— Przez pierwsze pięć lat dzierżawca miał płacić kwotę znacznie niższą. Za czynsz w pierwszym i drugim roku obowiązywania umowy miało to być 5 procent czynszu określonego w umowie, za trzeci i czwarty 25 procent, a za piąty 50 procent. Dopiero od szóstego roku obowiązywania umowy czynsz miał wynosić 100 procent. Inwestor wpłacił wadium w wysokości 10 000,00 zł, które zostało zaliczone na poczet opłat należnych z tytułu zawartej umowy. Uzyskał zatem wyjątkowo korzystne warunki umowy, między innymi z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów związanych z przygotowaniem terenu do docelowej inwestycji — poinformował Urząd Miejski w Elblągu.

Łączna powierzchnia dzierżawionego gruntu wyniosła: 34,1 hektara. Nie obowiązująca już umowa dzierżawy była podpisana na 20 lat.