Ponad 3,4 mln euro dla Elbląga na przebudowę ul. Portowej

2024-07-05 15:02:16(ost. akt: 2024-07-05 15:03:38)

Autor zdjęcia: Marcin Kocemba

Prezydent Elbląga Michał Missan, skarbniczka miasta Halina Banach i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej podpisali porozumienie terytorialne, dzięki któremu nastąpi przebudowa ul. Portowej.
To pierwszy etap planowanego do realizacji projektu pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu”, który będzie realizowany w ramach priorytetu 4 Mobilność regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B) programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”.

Na realizację przedsięwzięcia w ramach FEWiM zabezpieczono 3 435 293 euro ze środków unijnych i budżetu państwa.

Przewidywany zakres działań obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2081N ulicy Portowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania rejonu Elbląg-Zdrój. Projekt obejmuje przebudowę odcinka ul. Portowej od skrzyżowania z ul. Trasa Unii Europejskiej wraz z tym skrzyżowaniem do terenów portu morskiego w Elblągu w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic i usunięcia kolizji infrastruktury technicznej.

W czerwcu po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert.

UM Elbląg