Zakład Utylizacji Odpadów przekazuje elbląskie śmieci do Olsztyna

2024-07-08 10:15:00(ost. akt: 2024-07-08 09:50:26)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Miejska spółka podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie na dostarczanie odpadów. Zakład Utylizacji Odpadów będzie przekazywał około 8 tys. ton odpadów.
Umowa pomiędzy Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie obowiązuje od 2016 roku.

W styczniu 2024 roku zakończył się proces inwestycyjny związany z olsztyńską instalacją termicznego przekształcania śmieci. W związku z tym Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów rozpoczął pracę. Obecnie instalacja jest na etapie prób i testów. Jest to okres próbnego odbioru odpadów do termicznego przekształcania. Proces ten zakończy się prawdopodobnie pod koniec sierpnia bieżącego roku.

Zgodnie z podpisaną umową Zakład Utylizacji Odpadów do termicznego przekształcenia będzie przekazywać około 8 tys. ton odpadów. Wiąże się to też z kalorycznością odpadów. Im większa kaloryczność, tym mniej dostarcza się surowca. Zgodnie z zapisami umowy kaloryczność ma być na poziomie 12 MJ/KG.

W okresie próbnym działania instalacji miejska spółka przekazała około 1,9 tys. ton odpadów, transporty odbywają się codziennie. Szacuje się, że w Elblągu w sposób selektywny jest zbieranych około trzydziestu procent odpadów.

O systemie kaucyjnym, który prawdopodobnie będzie obowiązywał od stycznia 2025 roku, opowiedział dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu Andrzej Lemanowicz.

— Jest to przepis, który wyszedł na potrzeby z tego względu, że bardzo dużo surowca, czyli nakrętek się marnowało i jeżeli to były nakrętki zbierane, załóżmy w szkołach w różnego rodzaju akcjach tak zwanych sercach, gdzie mieszkańcy wrzucali nakrętki, one trafiały do systemu i były przetwarzane, ale jeżeli wyrzucamy do pojemnika, butelkę i nakrętki osobno to butelkę można odzyskać na linii technologicznej, natomiast nakrętka w większości przepada w systemie i trafia na składowisko — powiedział Andrzej Lemanowicz.

W poprzednim roku do Zakładu Utylizacji Odpadów trafiło 80 tys. ton odpadów, z czego 68 tys. stanowiły odpady komunalne.


MK