Siostry katarzynki z Braniewa zakończyły remont dachu zabytkowego klasztoru

2024-07-09 14:03:56(ost. akt: 2024-07-09 10:53:14)
Siostry są przekonane, że czuwa nad nimi święty Józef

Siostry są przekonane, że czuwa nad nimi święty Józef

Siostry katarzynki z Braniewa zakończyły długo oczekiwany remont dachu swojego zabytkowego klasztoru, na który zbierały fundusze na zrzutce. Teraz pragną podziękować wszystkim za pomoc i wsparcie. Zrzutka została udostępniona aż 1684 razy, a wpłat, w sumie na kwotę 100 160 zł, dokonało 712 osób.
— Dziękujemy za waszą obecność, wsparcie, modlitwy i ciepłe słowa. Dzięki temu, że przekazywaliście informacje o naszej zbiórce dalej, nasze marzenie o suchym, nieprzeciekającym dachu stało się rzeczywistością. Teraz, po deszczach, nasze pomieszczenia są suche i wolne od wody — mówi siostra Klara, ekonomka zakonu Katarzynek.

Dach zabytkowego klasztoru w Braniewie, który przeciekał w kilkunastu miejscach, teraz został całkowicie odnowiony. Wymieniono dachówki, naprawiono uszkodzone kominy oraz założono nową izolację, która chroni wnętrze budynku przed wilgocią. Prace były niezbędne, aby zabezpieczyć klasztor przed dalszymi uszkodzeniami, które mogłyby mieć katastrofalne skutki.

Wsparcie z nieba

— Na zrzutce zebrałyśmy 100 160 zł. To dzięki waszym darom, modlitwom i zaangażowaniu mogliśmy rozpocząć i zakończyć ten remont — kontynuuje siostra Klara. Oprócz darowizn od osób prywatnych siostry otrzymały także dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 140 tys. zł. Żeby pokryć wynoszący 300 tys. zł koszt remontu, zaangażowały też wszystkie swoje oszczędności.

— Zawierzyłyśmy ten remont naszej założycielce, siostrze Reginie. Kiedy poszłyśmy do firmy remontowej, jeszcze nie miałyśmy wszystkich pieniędzy. Powiedziano nam, że musimy podjąć decyzję natychmiast. Zaryzykowałyśmy — wspomina siostra Klara.

Siostry Katarzynki są przekonane, że otrzymały wielkie wsparcie z nieba od jednej z męczennic ich zgromadzenia, siostry Sabinelli, która miała niezwykły zmysł organizacyjny. — Prosiłyśmy ją w modlitwach o pomoc i wstawiennictwo, wierząc, że teraz, gdy staramy się o jej beatyfikację, jej duch nadal nam pomaga — dodaje siostra Klara.

Ambasadorowie zrzutki

W remont klasztoru zaangażowało się mnóstwo osób, a także znane postacie ze świata kultury i sportu, które wsparły akcję, stając się ambasadorami zbiórki. Na liście wspierających znalazły się takie osoby jak Joanna Jędrzejczak, Michał Ogórek, Emilia Ankiewicz, Anna Guzik, Szymon Kołodziej, Norbi, Ewa Drzyzga, Bartłomiej Topa, zespół Enej, Tomasz Jakubiak, Edyta Golec, Marcin Nojman, Ewa Mrozowska, Alicja Bachleda-Curuś oraz Beata Kozidrak. Ich zaangażowanie i pomoc w nagłaśnianiu zbiórki była nieoceniona.

— Jesteśmy niezmiernie wdzięczne za wsparcie, jakie otrzymałyśmy. Wasze otwarte serca, życzliwość i każda przekazana złotówka pozwoliły nam zakończyć ten trudny remont. Przyjmijcie dar naszej modlitwy jako wyraz naszej wdzięczności. Ofiarujemy was i wasze rodziny w czasie Eucharystii oraz naszych modlitw wspólnotowych — mówi siostra Klara.

Klasztor w Braniewie nie jest jedynie miejscem modlitwy i duchowej refleksji. To także centrum życia społecznego i kulturalnego dla lokalnej społeczności. Siostry Katarzynki prowadzą działalność charytatywną, pomagając niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, uzależnionym i wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia.

— Nasza furta praktycznie się nie zamyka, bo zawsze przyjmujemy gości z otwartym sercem. Ludzie przychodzą do nas z różnymi potrzebami, a my staramy się pomagać na tyle, na ile możemy. Dzięki nowemu dachowi możemy kontynuować naszą misję bez obaw o stan zabytkowego budynku — podkreśla siostra Klara.
Fot. archiwum sióstr katarzynek

Beatyfikacja w Braniewie

Zakon Sióstr Katarzynek jest związany z Warmią od blisko 450 lat. Siostry od chwili założenia ich zakonu w 1571 roku nieprzerwanie niosą pomoc potrzebującym. Działają w różnych obszarach życia społecznego, pomagając niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, uzależnionym i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia.
O siostrach Katarzynkach jest teraz głośno także z innego powodu. Papież Franciszek na 31 maja 2025 roku zapowiedział beatyfikację 15 sióstr katarzynek, męczenniczek, które zostały zamordowane na Warmii przez rosyjskich żołnierzy zimą 1945 roku.

— To będzie wielkie wydarzenie, kiedy oczy wszystkich wierzących będą zwrócone na Braniewo. Beatyfikacja odbędzie się właśnie u nas. Chcemy się jak najlepiej przygotować do tego wielkiego wydarzenia — mówi ekonomka domu zakonnego w Braniewie.

Siostry Katarzynki mają już jedną błogosławioną, która w tej chwili jest jedyną błogosławioną pochodzącą z Warmii. Jest nią założycielka Zakonu Sióstr Katarzynek — Regina Protmann. Urodziła się w 1552 roku w Braniewie, w dawnych Prusach Królewskich. W wieku 19 lat opuściła swój zamożny dom rodzinny, aby poświęcić się życiu religijnemu i charytatywnemu. Założyła zakon w 1571 roku, koncentrując się na działalności edukacyjnej, opiece nad chorymi i wsparciu biednych. Zakon szybko się rozwijał, otwierając nowe domy i szkoły. Regina Protmann zmarła w 1613 roku, a jej beatyfikacja odbyła się w 1999 roku.

Stanisław Kryściński

Działalność Sióstr Katarzynek na Warmii
Siostry Katarzynki na Warmii prowadzą różnorodne formy działalności charytatywnej, zgodnie z charyzmatem założycielskim Reginy Protmann. Najważniejsze z ich inicjatyw:
— Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku: placówka ta jest domem dla 80 niepełnosprawnych kobiet, którym siostry zapewniają całodobową opiekę, rehabilitację oraz zajęcia edukacyjno-terapeutyczne.
— Dom Samotnej Matki w Gutkowie: miejsce to oferuje schronienie i wsparcie dla kobiet samotnie wychowujących dzieci. Siostry Katarzynki zapewniają opiekę nad dziećmi, pomoc w nauce oraz wsparcie psychologiczne i duchowe.
— Dom Opieki w Lidzbarku Warmińskim: siostry prowadzą dom opieki, gdzie starsze osoby mogą znaleźć wsparcie i opiekę.
— Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie: ośrodek ten oferuje pomoc dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, zapewniając im edukację i wsparcie w codziennym życiu.
— Dom Pomocy Społecznej im. Sióstr Męczenniczek z Ornety: placówka ta zapewnia opiekę dla osób starszych i niepełnosprawnych, oferując im bezpieczne i wspierające środowisko.
— Ośrodek Terapii Uzależnień dla Dziewcząt w Siemkach: miejsce to specjalizuje się w terapii uzależnień dla młodych dziewcząt, oferując im kompleksowe wsparcie w powrocie do zdrowia.