środa, 12 maja 2021. Imieniny Dominika, Imeldy, Pankracego

Pokaż nam swój kubek. Wygraj zaproszenie do Wędrowca

2013-03-25 16:01:15 (ost. akt: 2013-03-29 11:00:55)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Jak rozpoczynasz dzień? Kawą bądź herbatą zaparzoną w swoim ulubionym kubku? Pochwal się nim. Jeśli on zwycięży w głosowaniu Czytelników, Ty wygrasz zaproszenie do Restauracji Wędrowiec na kawę i ciasto oraz kubek firmowy naszej gazety.

Zdjęcia kubków zamieścimy na naszej stronie internetowej. Czytelnicy wybiorą najbardziej odjazdowy kubek, którego właściciela nagrodzimy zaproszeniem dla dwóch osób na kawę i ciasto do Restauracji Wędrowiec w Elblągu i kubkiem Dziennika Elbląskiego
Aby zgłosić się do udziału w plebiscycie wyślij na adres: gazeta@dziennikelblaski.pl zdjęcie kubka, nie zapomnij podać swoje imię i kontaktowy numer telefonu.
sw

Regulamin plebiscytu "Pokaż nam swój odjazdowy kubek"
§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Pokaż nam swój odjazdowy kubek" (zwanego dalej Plebiscytem).

§ 2
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§ 3
Plebiscyt trwa od 25.03.2013r. do 21.04.2013r.

§ 4
1. W Plebiscycie biorą udział właściciele kubków, których zdjęcia zostaną przesłane na adres gazeta@dziennikelblaski.pl
Organizator zastrzega, że do udziału w plebiscycie nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia kubków, które będą zawierały zdjęcia pornograficzne, wulgaryzmy i treści obraźliwych dla innych osób. Treści utrwalone na kubku muszą być zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
- zdjęcie kubka
- imię właściciela
- kontaktowy nr telefonu

§ 5
1. Nagrodami w plebiscycie będzie kubek Dziennika Elbląskiego oraz zaproszenie na kawę i ciasto dla dwóch osób do Restauracji Wędrowiec w Elblągu.
2. Nagrody rzeczowe nie są wysyłane pocztą.
3. Nagrody nie podlegają wymianie.

§ 6
Głosowanie na najbardziej odjazdowy kubek odbywa się za pomocą SMS-ów o treści de.kubek.X, gdzie X to numer przypisany danemu kubkowi. SMSy należy nadsyłać na numer 71160 do 21.04.2013 r. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.

§ 7
1. SMS-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Każdy uczestnik głosowania może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

§ 8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych SMS-ów,
b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej.

§ 9
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się 22.04.2013r. na stronie dziennikelblaski.pl oraz w ciągu tygodnia w "Dzienniku Elbląskim".

§ 10
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Anna Wysocka,
b) Sylwia Warzechowska,
c) Arkadiusz Kolpert,

§ 11
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt — reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 12
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 13
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 14
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§ 15
1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

§ 17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§ 18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dziennikelblaski.pl.

Źródło: Dziennik Elbląski

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB