Niedziela, 7 sierpnia 2022. imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Uczniowie z Kamionka Wlk. z edukacyjną wizytą w Istambule

2013-04-16 09:05:51 (ost. akt: 2013-04-16 09:44:23)
Uczniowie i nauczyciele z Kamionka Wielkiego odwiedzili swoich partnerów projektu w tureckim Istambule

Uczniowie i nauczyciele z Kamionka Wielkiego odwiedzili swoich partnerów projektu w tureckim Istambule

Autor zdjęcia: MOW Kamionek Wielki

W dniach 8-12 kwietnia, uczniowie wraz z nauczycielami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej z tej samem miejscowości byli w Turcji. Okazją do tak niesamowitej podróży była wizyta u swoich partnerów w ramach projektu „Metodologia diagnozy ICF w uczeniu zawodowym” w ramach programu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji „Leonardo da Vinci”.

Oprócz Polaków byli także partnerzy ze Szwecji – szkoły z Ystad i Malmo pracujące z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniowie i nauczyciele z Włoch, z Toskanii oraz pracownicy spółdzielni socjalnej „La Tappa” zatrudniającej alkoholików i narkomanów przy pracach w zieleni miejskiej, introligatorni i kuchni.

Gospodarzami spotkania byli: lokalna szkoła dla uczniów z autyzmem oraz Dyrektoriat ds. Edukacji miasta Istambuł. Każdy dzień obfitował w wizyty studyjne w tureckich szkołach, wspólne warsztaty edukacyjne oraz wspólną integrację. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie historycznej części miasta ze wspaniałymi zabytkami.

Projekt zakłada diagnozowanie w systemie ICF młodzieży oraz dorosłych pod kątem dalszej kariery zawodowej. Celem kolejnego spotkania partnerów było omówienie następnej fazy prac, tj. wprowadzenie w proces diagnozy wspólnie wypracowanego Portfolio dla swoich podopiecznych oraz omówienie kluczowych kompetencji, jakie powinien posiadać uczeń bądź pracownik ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wolnym rynku pracy.

Każdy z partnerów jest zobowiązany do rozpowszechnienia dotychczas wypracowanych metod diagnozy we własnym środowisku lokalnym. Dlatego też w czerwcu bieżącego roku w Kamionku Wielkim odbędzie się konferencja dla lokalnych hufców OHP, kierowników lokalnych Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, która przybliży jej uczestnikom program Leonardo da Vinci oraz projekt realizowany przez MOW i ZAZ w Kamionku Wielkim.

Ostateczne konkluzje zostaną wypracowane podczas spotkania on-line koordynatorów wszystkich partnerów. Pod koniec trwania Projektu powstanie wspólny raport.
Jerzy Sukow
koordynator projektu

Źródło: Dziennik Elbląski