Centrum matki i dziecka do wzięcia?


Porozumienie zawarte między trzema elbląskimi szpitalami zakładało, że w szpitalu przy ul. Żeromskiego powstanie placówka ukierunkowana na matkę i dziecko


Porozumienie zawarte między trzema elbląskimi szpitalami zakładało, że w szpitalu przy ul. Żeromskiego powstanie placówka ukierunkowana na matkę i dziecko

Autor zdjęcia: Michał SkroboszewskiSzpital miejski zrezygnował z dalszej realizacji, zawartego przed trzema laty, porozumienia w sprawie podziału elbląskiego rynku usług medycznych. Prezydent Elbląga mówi, że to przedwczesna decyzja. Z drugiej strony sam zabiega o otwarcie przy ulicy Żeromskiego nowych oddziałów: geriatrii i pulmunologii.
Wiesława Lech, dyrektor Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, wyjaśniła powody tej decyzji w piśmie skierowanym do prezydenta Elbląga. Rezygnacja z dalszej realizacji trójstronnego porozumienia w sprawie podziału elbląskiego rynku usług medycznych wynika z wycofania się władz miasta z przyjętych przed trzema laty ustaleń.


— Podstawą porozumienia była idea utworzenia w szpitalu miejskim placówki ukierunkowanej na matkę i dziecko — przypomina Katarzyna Stasiak, rzecznik prasowy szpitala miejskiego w Elblągu. — Na jego mocy przekazaliśmy do Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego, czyli byłego wojskowego: internę, oddział rehabilitacyjny, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej i Zakład Usprawnienia Leczniczego. Przejęliśmy natomiast personel oddziału położniczo-ginekologicznego z ESzS, poszerzając działalność naszego, już zmodernizowanego oddziału ginekologiczno-położniczego.


Katarzyna Stasiak przypomina, że szpital miejski już w 2009 r. rozpoczął modernizację swoich pomieszczeń zgodnie z obowiązującą wtedy wizją placówki. Do opuszczonego przez rehabilitację szpitalnego skrzydła miała być wprowadzona pediatria ze szpitala wojewódzkiego.


— Nie mieliśmy nic przeciwko temu — mówi dzisiaj Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. — Oczywiście, z góry zastrzegaliśmy, że przeprowadzka będzie możliwa, jeżeli szpital miejski odpowiednio się przygotuje na przyjęcie małych pacjentów.Potrzebne nowe porozumienie 
W 2012 r. w kasie miejskiej zarezerwowane było 7 mln zł na modernizację opustoszałego szpitalnego skrzydła.
— Jednak te pieniądze nie zostały naszemu szpitalowi przekazane — przypomina Stasiak. — W efekcie mamy teraz pustostany, które wpływają na deficyt szpitala.


Według dyrekcji szpitala potrzebne jest jak najszybsze zagospodarowanie wolnych powierzchni z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku medycznego. 
— Prezydent uważa, że rezygnacja szpitala miejskiego z dalszej realizacji porozumienia była przedwczesna — podkreśla Monika Borzdyńska, rzecznik prasowy elbląskiego ratusza. — Na pewno teraz potrzebne jest nowe porozumienie między szpitalami z uwzględnieniem nowych specjalności, takich jak pulmunologia, czy geriatria i do tego miasto będzie dążyło.
gog

Źródło: Dziennik Elbląski