Uważaj na drodze. Zmiany w stałej organizacji ruchu na kilku ulicach

2016-04-19 18:20:06(ost. akt: 2016-04-19 17:25:08)
Ulica Jaśminowa

Ulica Jaśminowa

Autor zdjęcia: Archiwum DE

W najbliższych dniach wprowadzone zostaną zmiany w stałej organizacji ruchu na kilku elbląskich ulicach — poinformował elbląski ratusz. — W związku z tym apelujemy do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie – mówi Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy UM w Elblągu.

Zmiana w oznakowaniu skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej i ul. Komeńskiego
Na tym skrzyżowaniu w ciągu ostatnich lat zaobserwowano niewłaściwe wykorzystywanie pasów ruchu - zanikający środkowy pas do jazdy na wprost o długości ok. 200 m traktowany był jak „tor wyścigowy”, co zagrażało bezpieczeństwu pieszych jak i zmotoryzowanych włączających się do ruchu z ul. Komeńskiego.
W celu likwidacji tego zagrożenia wprowadza się zmianę układu pasów. Po wytarciu linii poziomych jezdnia zostanie podzielona w ten sposób, aby w każdą stronę (dojazdu do centrum jak i wyjazdu z centrum) funkcjonowały po dwa pasy ruchu.

Zmiana w oznakowaniu ul. Armii Krajowej, ul. Winnej i ul. Pestalozziego
Po zakończonej jesienią 2014 przebudowie układu drogowego ( DW nr 503 i 504), po zrealizowanym w roku 2015 pomiarze ruchu drogowego i obserwacji zachowań kierowców potwierdziła się potrzeba dalszych regulacji i usprawnień ruchu, zarówno na ul. Armii Krajowej jak i na ulicach przyległych do niej. Konieczne stało się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Winnej i na ul. Pestalozziego oraz wprowadzenie dodatkowego manewru zawracania na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Hetmańską. Zmiany te powinny usprawnić przemieszczanie się pojazdów samochodowych jak i uporządkować ich parkowanie (na sąsiednich ulicach) oraz powinny wyeliminować niewłaściwe zachowania (tj. niestosowanie się do znaku nakazu skrętu w prawo) z wyjazdu, z ul. Pestalozziego.

Zmiana w oznakowaniu ul. Jaśminowej
W trakcie prowadzonych w 2014 robót drogowych, przy przebudowie drogi nr 503, ul. Jaśminowa była ulicą jednokierunkową, co wówczas spotkało się z pozytywną opinią użytkowników dróg. W roku ubiegłym w odpowiedzi na interpelację radnych o podjęciu działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego przy skrzyżowaniu ulic Robotniczej –Jaśminowej- Brzozowej zadecydowano o ograniczeniu relacji ruchowych na tym skrzyżowaniu, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jaśminowej (z góry w dół).
Mapa nr 3

Wszystkie w/w rozwiązania otrzymały pozytywną opinię z elbląskiej policji i Inżyniera Miejskiego, co umożliwia ich obecną realizację. Od kilku dni trwają prace przygotowawcze, montowane są konstrukcje wsporcze znaków pionowych, w porze nocnej (czwartek, piątek) w sprzyjających warunkach będzie realizowane oznakowanie poziome, tak aby w/w zmiany mogły zacząć funkcjonować od najbliższego weekendu ( 22-23 kwietnia).

Źródło: Dziennik Elbląski