Niedziela, 26 marca 2023. imieniny: Dory, Olgi, Teodora

Połączą siły, by promować Kanał Elbląski

2017-11-23 14:21:16 (ost. akt: 2017-11-23 14:22:57)

Autor zdjęcia: Michał Kalbarczyk

Powstaje rada naukowo-programowa, która chce się zająć lepszym funkcjonowaniem i promocją Kanału Elbląskiego.

Swoje pierwsze posiedzenie odbędzie w piątek 24 listopada o godz. 11.00 w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie.

Kanał Elbląski uznany jest za architektoniczny i techniczny unikat w skali światowej. Rocznie przyciąga kilkadziesiąt tysięcy turystów, którzy tu odpoczywają, pływają, żeglują, podziwiają piękno krajobrazu oraz zabytki. Ze względu na szczególną wartość historyczną, naukową i artystyczną, utrwaloną w powszechnej świadomości i mającą duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski, decyzją Prezydenta RP z 2011 roku obiekt został uznany za pomnik historii.

Samorządy lokalne zlokalizowane wzdłuż Kanału Elbląskiego, chcąc wykorzystać jego potencjał, wypracowały program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006. Program definiował problemy wymagające rozwiązania, wskazywał pożądany kierunek i cele rozwoju obszaru funkcjonalnego Kanału Elbląskiego oraz listę priorytetów realizowanych poprzez konkretne projekty, ustalał źródła finansowania i zakresy odpowiedzialności. Wysiłek i partnerstwo samorządów lokalnych zostały nagrodzone przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego poprzez przeznaczenie w trybie pozakonkursowym środków na realizację programu, w kwocie ponad 240 mln zł.

Rada chce się zająć kształtowaniem dalszej współpracy między samorządami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i branżą turystyczną, wypracowaniem wspólnej wizji rozwoju i promocji szlaku kanału, a to wszystko w kontekście ubiegania się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Program spotkania:

11.00-11.15 - otwarcie posiedzenia – marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin,
11.15-11.30 - wręczanie listów gratulacyjnych członkom rady,
11.30-12.00 - wykład pt. „Kanał Elbląski – pomnik dziedzictwa światowego” - prof. Stanisław Januszewski,
12.00-12.30 - wykład pt. „Ostródzko-Elbląska Droga Wodna. 20 lat Związku Gmin Kanałowych" – dr Cezary Wawrzyński,
12.30-13.00 - wykład pt. Szlak rowerowy Kanału Elbląskiego – Krzysztof Mieczkowski,
13.00-13.15 - przedstawienie wyników prac koordynatora szlaku za 2017 rok – Stanisława Pańczuk – prezes Lokalnej Grupy Działania Łączy Nas Kanał Elbląski,
13.15-13.45 – dyskusja,
13.45 - zakończenie posiedzenia.


Źródło: Dziennik Elbląski