środa, 29 czerwca 2022. imieniny: Pawła, Piotra, Salomei

Samorząd Milejewa pozyskał środki na dodatkowe zajęcia w przedszkolu

2018-03-27 10:15:37 (ost. akt: 2018-03-27 10:19:24)

Autor zdjęcia: arch. UM w Olsztynie

Gmina Milejewo podpisała umowę na dofinansowanie projektu "Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo”.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano umowy dotyczące równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na Warmii i Mazurach, w ramach osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Milejewo, zgodnie z podpisaną umową, będzie realizowała projekt pn. "Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo”. Wartość całkowita projektu – 216 625,98 zł, z czego dofinansowanie wynosi 184 132,85 zł,
W ramach projektu przedszkolaki z przedszkola w Milejewie i oddziału przedszkolnego w Pomorskiej Wsi, będą uczestniczyć w zajęciach kształtujących i rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych, w warsztatach muzyczno – rytmicznych, teatralnych i matematyczno – przyrodniczych.

Wsparciem zostaną objęci również rodzice przedszkolaków. Nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje a placówka otrzyma dodatkowe wyposażenie: sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, magiczny dywan oraz gry rozwijające zainteresowania przedszkolaków.

Podpisana umowa jest kolejną, po gimnazjum i szkole podstawowej, która wzbogaca ofertę edukacyjną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejewo.
Informacja gminy Milejewo

Źródło: Artykuł internauty