Czwartek, 7 lipca 2022. imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Milejewo - jak zmieniała się nasza gmina

2018-10-05 09:00:28 (ost. akt: 2018-10-05 09:21:48) Artykuł sponsorowany

Mijającą kadencję samorządową 2014 -2018, ocenią mieszkańcy Gminy Milejewo poprzez udział w najbliższych wyborach. Jeżeli uznają, że ten czas był dobrze przepracowany przez władze samorządowe, to zapewne na kolejną kadencję udzielą włodarzom swojego poparcia. A jak zmieniała się nasza gmina?

Przez ostatnie lata były realizowane inwestycje w poszczególnych miejscowościach. Remontowane drogi, modernizowane centra wsi, remontowane szkoły i świetlice, modernizowane strażnice OSP, budowane wodociągi, realizowane projekty ekologiczne i edukacyjne. Zrealizowano inwestycje na kwotę 6.132.935 zł. Gmina skutecznie aplikowała o środki, zarówno unijne, jak i z innych źródeł.

Złożono blisko 40 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 10,5 mln zł., z czego pozyskano dofinansowanie w kwocie blisko 4 mln zł. Na ocenę czekają wnioski inwestycyjne na prawie 3,7 mln zł.

Nasze wsie się zmieniają na lepsze, pięknieją nasze obejścia, podwórka, domy. Coraz częściej angażujemy się we wspólny rozwój naszej Małej Ojczyzny. Przemyślane, odpowiedzialne decyzje władz samorządowych w połączeniu z bardzo dobrą współpracą z władzami Powiatu Elbląskiego, Urzędem Marszałkowskim, Nadleśnictwem Elbląg i wieloma innymi instytucjami i urzędami, które nie odmawiają nam pomocy, przynoszą wymierne korzyści.

Również nie szczędzimy środków na inicjatywy mieszkańców poszczególnych miejscowości. W każdym budżecie zabezpieczamy środki na inicjatywy stowarzyszeń działających w naszej gminie. W mijającej kadencji przekazaliśmy organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów kwotę ponad 86 tys. zł.
Sukcesywnie i systematycznie dążymy do rozwoju i unowocześniania naszej gminy. Wymaga to czasu i pieniędzy, w tym skutecznych zabiegów w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Staramy się wykorzystywać każdą pojawiającą się szansę na realizacje naszych planów inwestycyjnych.

Największy wysiłek był i jest wkładany w przebudowę i remonty dróg, czego efektem są kilometry nowych nawierzchni na drogach gminnych i powiatowych. Już przebudowano lub obecnie się przebudowuje 7, 5 km dróg powiatowych i 3,5 km dróg gminnych. Wyremontowano ponad 18 km dróg gruntowych, w ramach modernizacji cząstkowej, na kwotę 235 tys. zł. Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na przebudowę kolejnych kilometrów drogi powiatowej Wilkowo – Przezmark – Komorowo Żuławskie.
W planach na kolejne lata jest, wspólna z Powiatem Elbląskim, przebudowa pozostałych odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Milejewo.

Rozwiązaliśmy ciągnący się latami problem braku wodociągu grupowego w Pomorskiej Wsi. 1,4 km nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami rozwiązało problem braku wody w tej części naszej gminy.
Zupełnie inaczej wyglądają również nasze placówki oświatowe, sukcesywnie remontowane i unowocześniane. Obecnie realizowane są projekty edukacyjne podnoszące kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 1.2 mln zł, a na budynkach użyteczności publicznej montowane są ogniwa fotowoltaiczne, które pozwolą pozyskiwać energię elektryczną ze słońca.

W trosce o środowisko i w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych, sukcesywnie wykonujemy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Również pozyskujemy środki na usuwanie azbestu z budynków komunalnych i indywidualnych naszych mieszkańców.
Ze środków programu Polska Cyfrowa, prowadzimy w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, kursy dla osób mających problemy z obsługą komputera. W każdej z 13 miejscowości były wykonywane różnego rodzaju inwestycje. W jednych były to wyremontowane drogi, w innych wodociąg, nowy chodnik, zagospodarowane centrum wsi, termomodernizacja budynku komunalnego, remont, rozbudowa lub budowa świetlicy.

Obrazek w tresci

Chcielibyśmy, oczywiście realizować więcej inwestycji w naszych miejscowościach, ale możliwości budżetowe naszej gminy są ograniczone. Mimo tego że w ciągu ostatnich czterech lat budżet Gminy Milejewo zwiększył się o 5,3 mln zł, to jednak ciągle więcej wydajemy na oświatę i pomoc społeczną. Nie tylko wydatki majątkowe i nowe inwestycje świadczą o poprawie warunków życia naszej społeczności.

Corocznie organizujemy imprezy integracyjne o zasięgu gminnym, w których bierze udział coraz więcej osób. Rok rozpoczynamy gminnym przeglądem kolęd i jasełek, następnie konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, dzień sportu, gminny dzień dziecka, gminny turniej piłki nożnej, dożynki gminne, święto niepodległości i kończymy spotkaniami mikołajkowymi.
Również dofinansowujemy imprezy organizowane w poszczególnych miejscowościach o zasięgu sołeckim.

Podejmujemy działania jednoczące i umacniające naszą Małą Ojczyznę. 11 maja 2018 r. przejdzie do historii Gminy Milejewo. Tego dnia Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i banneru Gminy Milejewo. Uroczystości nadania herbu Gminie Milejewo rozpoczęła msza święta, odprawiona w milejewskim kościele parafialnym przez Księdza Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego, który poświęcił herb, flagę i pieczęcie. Zostały one przeniesione do Gimnazjum w uroczystym przemarszu. I tu odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Milejewo.
Dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mieszkańcy pozytywnie odpowiedzieli na apel Wójta Gminy Milejewo i podjęli starania wybudowania pamiątkowego postumentu w postaci kolumny zwieńczonej orłem, z umieszczoną tablicą pamiątkową.

Gmina Milejewo, to miejsce, gdzie mądrzy i życzliwi mieszkańcy czekają na ludzi z inicjatywą, chcących realizować swoje życiowe marzenia.