Czwartek, 30 marca 2023. imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

Maciej Romanowski doceniony przez Związek Powiatów Polskich

2018-10-19 12:12:18 (ost. akt: 2018-10-19 12:27:10)
Starosta elbląski Maciej Romanowski wręcza nagrody w konkursie "Wieś z inicjatywą"

Starosta elbląski Maciej Romanowski wręcza nagrody w konkursie "Wieś z inicjatywą"

Autor zdjęcia: archiwum Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starosta elbląski Maciej Romanowski zostanie wyróżniony Honorową Statuetką Związku Powiatów Polskich. Jak napisano w uzasadnieniu, jego działalność nierozerwalnie związana jest z inicjatywami na rzecz rozwoju powiatu elbląskiego.

Wyróżnienie przyznawane jest za „za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. Starosta elbląski Maciej Romanowski odbierze przyznaną przez Związek Powiatów Polskich Honorową Statuetkę ZPP 9 listopada.

Maciej Romanowski od początku swojej pracy, jako członek zarządu powiatu, wicestarosta i obecnie starosta elbląski, ukierunkowany jest na podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu dróg lokalnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel, dzięki czemu wyremontowano 175,5 km dróg. Corocznie inicjuje ujęcie zadań drogowych jako inwestycji priorytetowych w budżecie powiatu elbląskiego, mając świadomość wpływu infrastruktury drogowej na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i turystyki.

Starosta Romanowski wspierał m.in. budowę bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Buczyniec w obrębie Kanału Elbląskiego, realizację projektu poprawy bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego poprzez stworzenie nowego obiektu, Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu, liczne imprezy kulturalne, aktywność społeczności lokalnych oraz liczne działania na rzecz usprawnienia obsługi interesantów.

Na uwagę zasługuje również inwestycja proekologiczna. Z NFOŚiGW w latach 2013–2014 realizowany był projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego”. Ogólna wartość inwestycji wyniosła ponad 6 mln zł, w tym uzyskana kwota dofinansowania ponad 2 mln zł. Termomodernizacji poddano dziewięć jednostek organizacyjnych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Elblągu, Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Dom Pomocy Społecznej w Rangórach, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim.

Starosta elbląski wspiera także działania na rzecz rozwoju edukacji na terenie powiatu elbląskiego. Od 2005 r. przyznawane są stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nieprzerwanie trwa modernizacja bazy dydaktycznej powiatowych placówek oświatowych, m.in. w 2007 r. oddano do użytku nowy stadion sportowy z bieżniami i sztuczną nawierzchnią boisk sportowych przy ZS w Pasłęku, a w ramach ministerialnego Programu „Orlik 2012” oddano do użytku boisko sportowe przy ZSEiT w Pasłęku (2008) oraz przy MOW w Kamionku Wielkim.

W 2017 r. zakupiono lokal w Pasłęku z przeznaczeniem na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie trwa kolejny etap modernizacji Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Po adaptacji budynku gospodarczego na pracownie artystyczne w 2009 r., dzięki czemu powstała pracownia malarstwa i rysunku, rzeźby i grafiki, w 2015 r. przystąpiono do rozbudowy budynku pracowni artystycznych. W ramach zadania została powiększona powierzchnia dotychczasowego budynku pracowni artystycznych o 314,33 m kw. Powstały trzy pracownie: na parterze pracownia rzeźby, na piętrze: pracownia warsztatowych technik graficznych oraz pracownia do nowych mediów: instalacji i animacji. Projekt umożliwił zmianę użytkowania dotychczasowej pracowni rzeźby na pracownię reklamy wizualnej i podstaw projektowania.

W wyniku obecne trwających prac zostanie powiększona kubatura dotychczasowego budynku pracowni artystycznych. Na parterze powstanie wielofunkcyjna powierzchnia wystawienniczo-edukacyjna wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariatami, pomieszczenie dla pieca ceramicznego oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze rozmieszczone zostaną: pracownia rysunku i malarstwa, historii sztuki, pracownia fotografii i intermediów, pokój nauczycielski oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe i ciągi komunikacyjne. Łączny koszt inwestycji wynosi niemal 5,5 mln zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie 1 mln 420 tys.

Maciej Romanowski osobiście angażuje się także w budowanie współpracy międzynarodowej powiatu elbląskiego, szczególnie z Powiatem Steinburg (Niemcy), dzięki czemu corocznie dochodzi do wymiany młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego.

W 2014 r. nawiązano współpracę z Powiatem Rezina w Republice Mołdawii, a 2 marca 2017 r. zawarto umowę o partnerstwie z Zielenogradskim Okręgiem Miejskim (Federacja Rosyjska).

Pozasamorządowa działalność pana starosty ściśle związana jest ze sportem. Był wieloletnim prezesem klubu piłkarskiego Olimpia Elbląg, a aktualnie we władzach klubu pełni funkcję Szefa Rady Sponsorów. Od kilku lat osobiście angażuje się w organizację Zawodów Balonowych poświęconych pamięci Bogusława Stankiewicza (w tym roku odbyła się XXII edycja imprezy).

Zaangażowanie starosty Romanowskiego zostało dostrzeżone przez m.in. Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która we współpracy z samorządem województwa przyznała Powiatowi Elbląskiemu laur „Godni naśladowania” – inicjatywa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Od lat powiat elbląski plasuje się w pierwszej dziesiątce w rankingu Związku Powiatów Polski w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców, a w 2017 r. otrzymał tytuł Super Powiatu.