Poniedziałek, 27 czerwca 2022. imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Żołnierze szykują się do Anakondy

2018-10-28 10:00:00 (ost. akt: 2018-10-26 11:56:53)
Przygotowania do Anakonda18

Przygotowania do Anakonda18

Autor zdjęcia: arch. WDPW

Żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód ały przygotowują się do certyfikacji, której ostatnia faza nastąpi na początku grudnia, podczas ćwiczenia "Anakonda 18".

Podczas przygotowań zgrywają się w komórkach organizacyjnych, a także doskonalą swoje procedury oraz wiedzę biorąc udział w ćwiczeniach i szkoleniach w kraju i za granicą. Szkolą również żołnierzy z jednostek, które podczas ćwiczenia znajdować się w podporządkowaniu dowódcy dywizji gen. bryg. Krzysztofa Motackiego.

Miniony tydzień był dla żołnierzy dowództwa dywizji okresem niezwykle wytężonej pracy. W dniach 22 - 25 października w koszarach przy ul. Łęczyckiej oraz w Pułku Wparcia Dowodzenia DWDP-W przy ul. Królewieckiej w Elblągu przebywało kilkudziesięciu żołnierzy z różnych dowództw oraz jednostek zarówno polskich jak i zagranicznych.

W tych dniach, w dowództwie prowadzono równolegle kilka różnych przedsięwzięć realizowanych w ramach przygotowań do ćwiczenia "Anakonda - 18". Były to, m.in., szkolenie żołnierzy, którzy podczas Anakondy znajdować się będą w Zespole Podgrywającym Podwładnych Ćwiczącego Szczebla (ang. LOCON - Low Command), a także szkolenie z umiejętności posługiwania się programami, które podczas ćwiczenia będą wykorzystywane na stanowiskach pracy.

Kulminacyjnym momentem tego tygodnia była synchronizacja (ang. CAR - Combined Arms Rehersal), która odbyła się 25 października. Jej celem było skoordynowanie działań elementów, które podczas ćwiczenia będą podporządkowane dowódcy Wielonarodowej Dywizji.

Obok żołnierzy dowództwa brali w niej udział również dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski wraz z grupą oficerów dowództwa korpusu zastępca dowódcy 7 Brygady Zmechanizowanej z Czech ppłk Zdenek Mikula, zastępca dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Bogdan Rycerski, szef sztabu litewskiej Brygady "Żelazny Wilk" ppłk Aurelijus Motiejunas, dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii płk Robert Matysek, a także przedstawiciele innych jednostek biorących udział w ćwiczeniu. Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę.

Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Minister Obrony Narodowej pełni rolę osoby programującej oraz zlecającej przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia. Funkcję Kierownika Ćwiczenia pełnił będzie Dowódca Operacyjny RSZ.

W AN-18 uczestniczyć będą żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz  struktur dowodzenia i sił NATO. Na terytorium RP ćwiczyć będzie około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. AN-18 zostanie przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Po raz pierwszy w historii ćwiczenie będzie prowadzone w Estonii, Litwie i na Łotwie.

Faza główna ćwiczenia została podzielona na dwa etapy: (LIVEX) ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz (CPX) ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku. Poprzedzona ona zostanie ćwiczeniem studyjnym (TTX), podczas którego najważniejsi dowódcy NATO oraz SZ RP dokonają przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

Ważnym elementem ćwiczenia będzie przeprowadzenie przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód (MND-NE) do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL).
Informacja mjr Dariusz Guzenda

Źródło: Dziennik Elbląski