Czwartek, 7 lipca 2022. imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Nowe pracownie w szkole w Żurawcu otwarte [zdjęcia]

2019-01-23 13:44:01 (ost. akt: 2019-01-23 13:49:17)

Autor zdjęcia: nadesłane/Szkoła Podstawowa w Zwierznie

W Szkole Podstawowej w Żurawcu odbyło się uroczyste otwarcie pracowni do zajęć praktyczno-badawczych w związku z uczestnictwem szkoły w projekcie „Nauka-akcja-reakcja. Zajęcia praktyczno-badawcze w Szkole Podstawowej w Żurawcu”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu kształcone są i rozwijane u uczniów kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz działania z obszaru doradztwa zawodowego.

Nowoczesna pracownia wyposażona jest w nowe meble, różnorodne pomoce dydaktyczne, materiały do doświadczeń oraz w wysokiej jakości sprzęt elektroniczny (laptopy, projektor mobilny, zwijany ekran, wizualizer, zestaw głośników, mikroskopy z kamerą, stół do doświadczeń, niezależny od sieci szkolnej dostęp do WiFi) i wiele innych sprzętów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przyrodniczo-badawczych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Pani Wójt Gminy Markusy Dorota Wasik. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Sekretarz Gminy Markusy Pan Piotr Stróżek, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Barbara Piaskowska, Przewodnicząca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach Pani Halina Chabowska-Pędrak, Przewodniczący Rady Gminy w Markusach Pan Marek Kalinowski wraz z radnymi, Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żurawcu Pani Joanna Piaskowska wraz z członkami Rady, Kierownik Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych EURO-Link Pan Tomasz Wyszczelski, Starsza wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu Pani Teresa Bednarz, Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Markusy Pani Danuta Jadańska, grono pedagogiczne SP w Żurawcu oraz rodzice. Wydarzenie to wywołało duże zainteresowanie wśród rodziców uczniów, którzy w tym dniu przybyli do szkoły, aby obejrzeć nowoczesną klasopracownię, z której będą korzystali wszyscy uczniowie naszej placówki.

Serdecznie dziękujemy:
Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych EURO-Link, reprezentowanemu przez Pana Tomasza Wyszczelskiego, za objęcie naszej szkoły projektem,
Wójt Gminy Markusy, Pani Dorocie Wasik, za wyrażenie zgody na realizację projektu w szkole,
nauczycielom Szkoły Podstawowej w Żurawcu za zaangażowanie w organizację projektu
oraz rodzicom, którzy wspierali nasze działania w ramach projektu.