Pasłęk z dofinansowaniem do remontu murów obronnych [zdjęcia]

2019-02-28 14:39:20(ost. akt: 2019-02-28 14:47:45)

Autor zdjęcia: Marek Lewandowski

Ponad 8,5 mln zł wyniesie dofinansowanie dla Pasłęka do remontu murów obronnych. Umowa w tej sprawie została podpisana w czwartek w Olsztynie.
W Olsztynie burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Bożeny Adamczyk, podpisał umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz.

W ramach podpisanej umowy Gmina Pasłęk otrzymała 8 524 753,46 zł dofinansowania, i jest to niewątpliwie największe dotychczas pozyskane przez pasłęcki samorząd jednorazowe dofinansowanie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Remont odcinka 1000 metrów murów będzie kosztował łącznie około 16 500 000,00 zł (koszt robót budowlanych i nadzorów).

W najbliższym czasie uruchomione zostaną procedury związane z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z efektywnym zaplanowaniem i przeprowadzeniem prac restauratorskich średniowiecznego muru obronnego.

Zestawienie długości i powierzchni murów:
Etap I – 356 m, pow. zab. 404m2, ( z tego 34,00m. zostało wyremontowane w 2018r.)
Etap II – 364 m, pow. zab. 415m2,
Etap III – 284m, pow. zab. 324m2.
Razem 1004m, pow.zab.1143m2. (po remoncie 970,00m powierzchnia zabudowy 1104,29 m2)