Czwartek, 13 maja 2021. Imieniny Agnieszki, Magdaleny, Serwacego

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi

2019-03-04 11:24:12 (ost. akt: 2019-03-04 11:29:51)

Autor zdjęcia: Urząd Miejski w Pasłęku

W Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk, reprezentowaną przez burmistrza Pasłęka, a organizacjami wyłonionymi w pierwszej edycji konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy na 2019 rok.

W budżecie Pasłęka zaplanowano na realizację zadań w 2019 r. ogółem środki w wysokości 263.500 zł. Natomiast umowy podpisane w miniony piątek to kwota ogółem 192.593 zł.

W ramach konkursu, który rozpoczął się 7 stycznia i zakończył 29 stycznia 2019 roku, wpłynęło 18 ofert organizacji. Ostatecznie 16 ofert spełniło warunki formalne i zostało poddanych ocenie merytorycznej.

Oto zadania, jakie będą realizowane w 2019 r.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku - 3.000 zł - Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - 7000 zł - Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk
- Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie - 25.818 zł - Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin
- Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu - 90.000 zł - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 8.000 zł - Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk
- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - 8000 zł - Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk
- Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 15000 zł - Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk
- Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka" w Pasłęku - 10000 zł - Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych
- Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku - 2000 zł - Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury - 3000 zł - Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Młodzieżowy Klubu Jeździeckiego "Nenia" - 10.000 zł - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk
- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 14 w Pasłęku - 3000 zł - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk
- Akademia Piłkarska Polonia 2018 - 2.775 zł - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk
- Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego - 5000 zł - Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym Miasta i Gminy Pasłęk

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB