Jak budować silny sektor pozarządowy w powiecie elbląskim?

2019-03-07 12:57:57(ost. akt: 2019-03-07 13:05:07)
Ekonomia społeczna, zmiany w realizacji zadań publicznych oraz środki unijne będą wiodącymi tematami spotkania organizowanego 14 marca w Pasłęku przez Stowarzyszenie ESWIP. Do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe z powiatu elbląskiego. Termin zgłoszeń upływa 11 marca 2019 r.
— Chcemy, aby nasza działalność w jak największym stopniu przyczyniała się do rozwoju organizacji i wzmacniania sektora pozarządowego w regionie – mówi Maciej Bielawski, wiceprezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. — Pokażemy co my, jako organizacja realizująca projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej”, możemy zaoferować w zakresie wzmacniania potencjału organizacji.

Spotkanie może być szansą na początek długofalowej współpracy, która przyniesie korzyści dla mieszkańców powiatu. Będzie także okazją do rozmów z ekspertami ekonomii społecznej oraz do uzyskania informacji o środkach unijnych.

Wydarzenie odbędzie się 14 marca 2019 r. w Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Potwierdzenie udziału można przesyłać do 11 marca 2019 mailem:j.duks@eswip.pl lub telefonicznie: 55 236 27 16. Osobą kontaktową w sprawach spotkania jest Justyna Duks.

Program wydarzenia:
godz. 11.00
Jak wypadamy na tle innych powiatów – analiza danych dot. sektora pozarządowego, infrastruktury wsparcia i problemów społecznych
godz. 11.15
Jak działać na rzecz mieszkańców i prowadzi biznes w powiecie – działalność Spółdzielni Socjalnej NEOS z Płoskini, Beata Rycko, Prezes Spółdzielni Socjalnej NEOS
godz. 11.45
Co organizacje wiedzieć powinny o nowych wzorach ofert na realizację zadań publicznych?; Justyna Duks, Stowarzyszenie ESWIP
godz. 12.15
Zadania, które mogą realizować organizacje w obszarze włączenia społecznego w oparciu o RPO WiM w latach 2019 – 2028; Maciej Bielawski, Członek Komitetu Monitorującego RPO WiM
godz. 12.45
Przerwa kawowa
godz. 13.00
Z czego organizacje mogą korzystać w projekcie OWIES?; Justyna Duks, Stowarzyszenie ESWIP
godz. 13.15
Jak budować silny sektor pozarządowy w powiecie elbląskim – rozwiązania, oczekiwania, możliwości. Dyskusja podsumowująca spotkanie
godz. 14.00 Zakończenie