Będą nowe staże zawodowe dla studentów i absolwentów PWSZ

2019-03-30 14:00:49(ost. akt: 2019-03-29 12:46:01)

Autor zdjęcia: nadesłane

PWSZ w Elblągu zawarła porozumienie z firmą Asseco Data Systems. Współpraca obejmie zarówno sferę naukową, jak i wspólne przedsięwzięcia informatyczne oraz organizację staży zawodowych dla studentów i absolwentów Uczelni.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę z przedsiębiorstwem Asseco Data Systems reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Daniela Lalę.

Porozumienie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich i absolwenckich oraz współpracę naukową w zakresie realizacji prac dyplomowych w dziedzinie informatyki.

Jak podkreślił Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk:
— Od początku, jak tylko zaczęliśmy budować Uczelnie, praktycyzm szkolenia był dla nas najważniejszy. Ale nie taki rzemieślniczy, chodzi o kształcenie praktyczne z solidnym ogólnym, które dzięki twardym podstawom umożliwi w razie konieczności przekwalifikowanie w zawodzie.

Gdyńskie przedsiębiorstwo Asseco współpracuje z Uczelniami od wielu lat. Dostarcza platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

— Od około trzech lat mocno wchodzimy we współpracę z uczelniami wyższymi. Próbujemy stworzyć grupę uczelni partnerskich, żeby wspólnie wypracować dobre rozwiązania w kwestii systemów informatycznych w szkolnictwie – mówi Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu ADS.

— Elbląska PWSZ jest uznana za jedną z najlepszych. Bardzo nam zależy na tym aby współpraca ta nie była tylko listem, tylko żebyśmy zaczęli konkretnie współpracować – dodaje Grzegorz Pytkowski, pełnomocnik Zarządu ds. edukacji.
W ramach porozumienia zaplanowane jest również aplikowanie i realizacja wspólnych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź środków krajowych Współpraca ma też dotyczyć przedsięwzięć promujących informatykę, takich jak konkursy, czy szkolenia.
Justyna Odya
Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu