Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS

2019-04-02 16:00:58(ost. akt: 2019-04-02 13:58:47)
ZUS Elbląg

ZUS Elbląg

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

Gdy przydarzy nam się wypadek przy pracy, lub dotknie nas choroba zawodowa możemy liczyć na różnego rodzaju świadczenia. W takiej sytuacji oprócz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, czy renty możemy skorzystać również z jednorazowego odszkodowania. Jeżeli decyzja ZUS zostanie wydana po 31 marca 2019r. obejmą nas nowe stawki.
1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegną kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w skutek których ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbek na zdrowiu. Świadczenia z funduszu wypadkowego mogą również otrzymać członkowie rodziny m.in. ubezpieczonego, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej. Nowe wysokości kwot ustalone została w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r., które wyniosło 4 585,03 zł. Stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Obowiązujące 
od 1 kwietnia 2019
 do 31 marca 2020:

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - 917 zł
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych - 917 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego -16 048 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty - 16 048 zł

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty - 82 531 zł  
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko - 41 265 zł
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty - 82 531 zł
 oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty - 82 531 zł
oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko
gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom - 16 048 zł
gdy u do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty - 41 265 zł
oraz 16 048 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się zatem co roku. Przyznanie, odmowa oraz ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję w tej sprawie ZUS wydaje w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego