Poniedziałek, 27 czerwca 2022. imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Terytorialsi pomogą w czasie katastrof i klęsk żywiołowych

2019-04-06 09:00:05 (ost. akt: 2019-04-05 13:28:35)

Autor zdjęcia: nadesłane

Samorządowcy z powiatu elbląskiego i braniewskiego będą współpracować z żołnierzami z 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, na wypadek wystąpienia katastrof czy klęsk żywiołowych. Potrzeby i możliwości takiej pomocy ustalono na spotkaniu w Olsztynie.

Współpracę z 43blp Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązali samorządowcy z Gminy Elbląg, Tolkmicko, Rychliki, Młynary oraz Gminy Braniewo, Pieniężno, Frombork i Płoskinia.

Na spotkanie w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Olsztynie przyjechali eksperci z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawiciele samorządów.

Uczestnicy obejrzeli prezentację modułu zadaniowego brygady OT na wypadek wystąpienia katastrof czy klęsk żywiołowych oraz zapoznali się z możliwościami jakimi dysponuje WOT na Warmii i Mazurach.

Celem takich warsztatów jest przygotowanie samorządów oraz służb i instytucji im podległych do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wynikiem spotkań ma być skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.

— Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej — mówi płk Mirosław Bryś, dowódca 4WMBOT. — W przypadku wystąpienia katastrof, awarii, opadów o dużej skali stawiennictwo żołnierzy WOT może być realizowane w trybie natychmiastowym. Ponadto w przypadku otrzymania informacji i prognoz o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych taki jak na przykład silne opady deszczu czy śnieżyce żołnierze będą uprzedzani o możliwości stawiennictwa, więc będą zgodnie z mottem „zawsze gotowi, zawsze blisko” do podjęcia działań.

Podczas warsztatów został zaprezentowany Zespół Oceny Wsparcia, Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz Kompanijny Moduł Zadaniowy (samochody ciężarowo-terenowe, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad”, maszt oświetleniowy, łódź ratownicza i zestaw sprzętu do działań ratowniczych, sprzęt inżynieryjny i środki łączności). Zaprezentowany moduł jest tylko przykładową kompilacją sprzętu. Jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.

Zespoły Oceny Wsparcia
W ramach podniesienia efektywności zarządzania kryzysowego, w tym wykorzystania sił i środków wojska we wsparciu lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, w dowództwie WOT powstała koncepcja utworzenia Zespołów Oceny Wsparcia. Dzięki terytorialnemu charakterowi formacji zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem będzie rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Zespoły Wsparcia Odbudowy
Wypełniają niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu. Zespoły te będą złożone z żołnierzy WOT (w tym OT) oraz pracowników resortu ON – głównie inżynierów architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych po zakończeniu pracy zgrupowań zadaniowych w perspektywie długofalowej. Zadaniem tych zespołów jest przygotowanie i utrzymanie wydzielonych sił do niezwłocznego i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie skutków, a także przywracanie stanu sprzed ich wystąpienia.
Wojciech Andrearczyk
rzecznik prasowy
43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie