Coraz więcej cudzoziemców pracuje nielegalnie

2019-07-07 09:00:00(ost. akt: 2019-07-06 15:57:26)

Autor zdjęcia: W-MOSG

Stwierdzili ponad 200 nieprawidłowości w zatrudnieniu oraz nałożyli grzywny na ponad 100 tysięcy złotych. Pogranicznicy z Warmii i Mazur podsumowali pierwsze półrocze odnośnie zatrudnienia obcokrajowców w regionie.
W pierwszym półroczu 2019 roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 2375 (w 2018 r. 1436) cudzoziemców i stwierdzili, że 245 (w 2018 r. 230) obcokrajowców pracowało na terenie Warmii i Mazur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

— Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu — poinformowała Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy W-MOSG. — W większości byli to obywatele Ukrainy, Białorusi, którzy pracowali niezgodnie z przepisami przede wszystkim: na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych oraz gastronomii.

Po kontrolach pogranicznicy do sądów 50 (w 2018 r. 47) wniosków o ukaranie pracodawców; nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 22 600 zł (w 2018 r. 8 850 zł), natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 126 560 zł (w 2018 r. 79 440 zł).