Nie zapłacisz, nie będzie wody w kranie i narazisz się na karę

2019-07-23 10:17:29(ost. akt: 2019-07-23 10:20:48)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Czyżby nie wszyscy na czas płacili na dostarczenie wody do kranów w domach na terenie gminy Rychliki. Tamtejszy samorząd zaapelował o uiszczanie opłat na bieżąco. I przypo przypomina o konsekwencjach z korzystania z życiodajnego płynu bez zapłaty.
Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach przypomina o obowiązku uiszczania na bieżąco opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Jak podkreślają przedstawiciele GZK, powtarzająca się zaległość będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zamknięcia przyłącza wodociągowego, oraz demontażu wodomierza.
A to spowoduje konieczność poniesienia sporych kosztów…

— Ponowne uruchomienie dostaw wody będzie możliwe po uregulowaniu zaległych należności oraz dokonania zapłaty za koszty poniesione przez GZK w Rychlikach w związku z przywróceniem dostaw – zaznacza Janusz Otręba, kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach.

Za bezprawne pobieranie wody grozi tez kara. Ten bowiem, kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 zł.

— Dodatkowo kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociagowo - kanalizacyjnego do wykonywania czynności określonych w ustawie, również podlega karze do 5000 zł. – dodaje Otręba. - Zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy Rychliki aby respektować obowiązujące prawo, ponieważ w przypadku nie zastosowania się do przepisów dojdzie do faktycznego odcięcia przyłącza, a co za tym idzie przerwania dostaw wody i skierowania sprawy bez ponownego powiadomienia na drogę sądową.