Wysokie wyniki Instytutu Informatyki Stosowanej

2019-07-30 13:04:56(ost. akt: 2019-07-30 13:20:16)

Autor zdjęcia: PWSZ Elbląg

Po raz kolejny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała bardzo dobre oceny w międzynarodowym rankingu U-Multirank. W tym roku ocenie poddano kierunek studiów Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego.
U-Multirank jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych. W tegorocznej edycji znalazło się 1700 szkół wyższych z 96 krajów. Wielowymiarowe podejście stosowane przez U-Multirank polega na porównaniu wyników osiąganych przez uczelnie w ramach szeregu różnych rodzajów działalności i przyznawaniu im ocen od „A” (bardzo dobrze) do „E” (słabo).

Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu otrzymał 4 bardzo dobre
oceny w międzynarodowym rankingu. Wynik ten potwierdza fakt,
że kierunek studiów Informatyka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku
pracy na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i zaawansowane
umiejętności w zakresie administrowania sieci, baz danych, projektowania
systemów informatycznych, czy programowania.

- Wysoka ocena studiów na kierunku informatyka to rezultat ciągłego doskonalenia programu studiów oraz zaangażowania kadry dydaktycznej.Uwzględnianie potrzeb rynku przy zmianach programu studiów gwarantuje dobry kontakt z otoczeniem gospodarczym budowany poprzez semestralne praktyki zawodowe oraz aplikacyjne prace dyplomowe, a ostatnio także projekty studenckich kół naukowych realizowane z firmami barny IT. Z kolei kadra dydaktyczna, to dobrze współpracujący ze sobą zespół nauczycieli akademickich i praktyków. Wykładowcy wsłuchują się wzajemnie w swoje potrzeby i odpowiednio przygotowują studentów do przedmiotów na kolejnych semestrach - mówi dyrektor Instytutu dr inż. Jerzy Buriak.

opr. MR