Młodzież ma realny wpływ na to, co dzieje się w gminach [ZDJĘCIA]

2020-02-19 17:00:00(ost. akt: 2020-02-19 14:08:36)

Autor zdjęcia: Marek Lewandowski

W Elblągu trwa wizyta studyjna projektu „Sieć Grup Młodzieżowych Południowej Bałtyku”. Celem projektu jest większe zaangażowanie młodych ludzi w procesy decyzyjne na poziomie gminy w takich tematach jak sport, kultura, partycypacja obywatelska młodych ludzi, ekologia, czy spędzanie wolnego czasu.

- Od niedawna przejąłem prezydencję Euroregionu Bałtyk – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Już w ubiegłym roku określiliśmy pewne priorytety dla naszego regionu i chcemy wykorzystać ten rok prezydencji do tego, żeby mocniej zaakcentować pewne działania na różnych płaszczyznach. Jednym z priorytetów jest włączenie i aktywizacja młodzieży do działań samorządowych. Chcemy dać narzędzia, motywacje i możliwości do wymiany kontaktów, aby uczyć samorządności i aktywności młodych ludzi. Poza tym zajmiemy się polityką klimatyczną i ochroną środowiska, która jest teraz tak wielkim wyzwaniem dla wszystkich regionów i krajów. Trzeci kierunek na którym na zależy, to innowacja w samorządach. Wiele mniejszych gmin nadal ma dość duże problemy jeśli chodzi o prowadzenie i zarządzanie. Chcemy wspierać mniejsze samorządy.

Realizujemy wiele projektów, na przykład Sieć Grup Młodzieżowych Południowej Bałtyku – mówiła Małgorzata Samusjew, dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. - Stowarzyszenie jest organizacją czysto projektową, więc aby działać, musimy składać projekty. Wcześniej były już podjęte wysiłki w celu uzyskania dofinansowania pewnych projektów. Ten projekt zaczął się pawie dwa lata temu. On się prawie kończy, ale w międzyczasie uzyskaliśmy dofinansowanie dwóch kolejnych, tym razem w ramach programu Erasmus+.

O projekcie opowiedziała Joanna Pietrasik z fundacji Civis Polonus. - My od 15 lat zajmujemy się edukacją obywatelską młodych ludzi. Zależy nam na tym, aby wspierać różne procesy w szkołach i społecznościach lokalnych w których młodych ludzi traktujemy bardzo poważnie. Chcemy, aby młodzieży pozwalano wpływać na decyzje, które w konsekwencji będą ich dotyczyć. Ten projekt powoli się już kończy, jest on dobrym przykładem na bardzo dobrą współpracę władz samorządowych z młodzieżą przy wsparciu instytucji, które mogą pomóc. My ten projekt realizujemy w Polsce w pięciu gminach oraz w Litwie i Szwecji. Celem tego projektu jest powstanie sieci organizacji, które będą wspierać uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie młodych ludzi. Główny adresatem są dorośli, ale w konsekwencji ma to wrócić do rozwijania się młodych ludzi. Jestem pod wrażeniem tego, co udało się zrobić w Polsce. Wiele ludzi się rozwinęło i rozbudowało swoje zaufanie do samorządów i polityki.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości roli samorządu lokalnego w życiu lokalnym oaz zwiększenie możliwości współdecydowania przez młodych mieszkańców. Zaangażowanie młodych ludzi odbywa się na szczeblu lokalnym i krajowym. Na poziomie lokalnym spotkania odbywają się w formule „okrągłego stołu” i jest w formie debaty z przedstawicielami władz lokalnych.

Podsumowaniem każdego etapu funkcjonowania 'sieci młodzieżowych grup” w danym kraju jest wizyta studyjna, która właśnie odbywa się w Elblągu i potrwa do jutra.

K