Poniedziałek, 29 maja 2023. imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Dostawy ciepła są zabezpieczone

2020-02-27 16:38:17 (ost. akt: 2020-02-27 16:39:09)

Autor zdjęcia: K

Podczas dzisiejszej, 27 lutego, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Elblągu Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Energa Kogeneracja przedstawiły swoje modele dotyczące zaopatrzenia miasta w ciepło. Podczas najbliższej, marcowej sesji radni mają zdecydować, który model będzie zastosowany w Elblągu.

Obie spółki przedstawiły na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta swoje koncepcje dotyczące tego, jak i z jakich źródeł w przyszłości dwustukilometrowa miejska sieć ciepłownicza będzie zaopatrywana w energię cieplną.

Propozycja EPEC

Zaprezentowany przez EPEC model zaopatrzenia miasta w ciepło przewiduje 2 scenariusze. Taki, w którym Energa decyduje się na współpracę i modernizuje swoje dotychczasowe źródło i taki model, w którym nie dochodzi do tak szerokiej współpracy. W każdej z propozycji jest miejsce dla Energi jej bloku biomasowego.

Efektywny system ciepłowniczy to taki, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
• 50% energię ze źródeł odnawialnych
• 50% ciepło odpadowe
• 75% ciepło pochodzące z kogeneracji
• 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła

Gdyby Energa zdecydowała się na współpracę zaopatrzenie w ciepło płynęłoby ze źródła kogeneracyjnego pracującego jako źródło podstawowe, na terenie Ciepłowni przy ul. Dojazdowej, ze źródła kogeneracyjnego biomasowego na terenie Elektrociepłowni Elbląg oraz kotłowni Szczytowo-Rezerwowej na terenie Elektrociepłowni Energa. W przypadku braku współpracy z Energą ciepło miałoby być dostarczane ze źródła kogeneracyjnego pracującego jako źródło podstawowe, na terenie Ciepłowni przy ul. Dojazdowej oraz kotłowni Szczytowo-Rezerwowej na terenie Ciepłowni Dojazdowej.

Preferowanym paliwem jest gaz. Budowa takiego źródła trwa krócej niż np. źródła na paliwa stałe jak biomasa czy RDF. Co więcej – Elbląg ma zbyt mało odpadów, by odpowiednio zasilić takie źródło. Gaz jest atrakcyjny również ze względu na politykę Unii Europejskiej która dąży do energetyki niskoemisyjnej.

Co stanie się zanim zostanie wybudowane nowe źródło? ILF proponuje rozwiązani na najbliższe lata. Jeśli Energa nie dostarczy ciepła w najbliższym sezonie grzewczym, proponuje się wynajęcie kotłowni kontenerowej. Cena takiego najmu to ok. 700 tys. zł rocznie dla sezonu 2020/2021. Jeśli Energa w kolejnych sezonach grzewczych całkowicie zrezygnuje z dostaw ciepła, należy wynająć kotłownie kontenerową znacznie większą niż dla roku 2020/2021, której koszt wyniesie ok. 3 mln rocznie.

- Dołożymy wszelkich starań, by zrealizować scenariusz korzystniejszy cenowo dla miasta – mówi Andrzej Kuliński, prezes firmy. - Dlatego spotykamy się i rozmawiamy z Energą.

Propozycja Energi

- Nasz udział dotyczy jedynie wytwarzania. My nie wkraczamy w rolę samorządu i nie będziemy proponować rozwiązań docelowych dotyczących modelu zaopatrzenia miasta w ciepło – mówił Michał Wawryn, prezes Energi.

W Elblągu około 80 proc. dostarczanego ciepła do odbiorców produkuje Energa. Za przesył ciepła do mieszkańców Elbląga natomiast odpowiada wyłącznie EPEC.

Miasto miałoby, według koncepcji Energi, być zaopatrywane w ciepło przez kotłownię rezerwowo-szczytową oraz układ pięciu silników gazowych. Kotłownia, której koszt przewidywany jest w granicy 51 mln zł netto miałaby być gotowa już w 2021 roku, natomiast silniki gazowe (192 mln zł netto) – w 2024 roku.

Jak miałby przebiegać proponowany przez Energę proces realizacji modelu? Najpierw trzeba podpisać umowę wieloletnią między Energą i EPEC, później Energa zrealizowałaby inwestycje o których mowa wcześniej. Ostateczny termin zawarcia umowy na sprzedaż ciepła Energa wyznacza na 31 marca 2020 roku.

- Przedstawiono dwa modele, którymi możemy posługiwać się w dyskusjach o tym, który z nich będzie korzystniejszy dla mieszkańców – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Radni mieli bardzo dużo pytań. Spodziewałem się tego. Po to prezentacje zostały skierowane pod obrady poszczególnych komisji rady, żeby na następnej sesji marcowej można było odpowiedzieć wszystkie pytania i abyśmy świadomie mogli zaakceptować rozwiązanie najlepsze dla naszego miasta. Myślę, że ten okres miesiąca, który pozostał do sesji, pozwoli na wybór najkorzystniejszego modelu.

Propozycje przedstawione przez obie strony zostaną przeanalizowane przez radnych w ramach prac komisji. Radni decyzję w tej sprawie mają podjąć 19 marca, podczas kolejnej sesji.

K