Niedziela, 26 czerwca 2022. imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Kłopotliwy remont i przepisy [ZDJĘCIA]

2021-07-17 14:02:08 (ost. akt: 2021-07-17 10:37:08)

Autor zdjęcia: Straż Miejska w Elblągu

Remont duży, remont mały, ale jak to remont, bywa uciążliwy.


Elblążanie do Straży Miejskiej w Elblągu zgłaszają przede wszystkim zanieczyszczenia dróg spowodowane przez ciężkie pojazdy wyjeżdżające z budów, co skutkuje nie tylko zabłoceniem drogi, ale również może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Wystarczy tylko niewielki deszcz, a zatrzymanie pojazdu w takich warunkach może okazać się ogromną trudnością.

Innym problemem, z którym zwracają się do nas mieszkańcy, to nieodpowiednie zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, a za takie można uznać głęboki nieoznakowany wykop, nieoznakowane roboty drogowe, otwartą studzienkę kanalizacyjną itp.

Otrzymujemy również zgłoszenia o przewróconych tymczasowych płotach zabezpieczających miejsca budów.

Przy mniejszych remontach elblążanie zgłaszają przede wszystkim wyrzucanie gruzu poremontowego w nieodpowiednim miejscu.

Dyżurny przyjął zgłoszenie, że co prawda gruz i inne odpady poremontowe składowane są do odpowiedniego kontenera, ale ustawienie kontenera na chodniku całkowicie blokuje ruch pieszych.

Planując remont czy budowę, ciąży na nas szereg obowiązków, o istnieniu których, nie możemy zapominać. Straż Miejska w Elblągu codziennie podejmuje szereg interwencji, aby elblążanie czuli się bezpiecznie.

Przykładowe naruszenia Kodeksu wykroczeń:

art. 72 Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.

art. 84 Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.

art. 91 Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Straż Miejska w Elblągu