Senator Jerzy Wcisła interweniuje w sprawie stypendiów dla przyszłych lekarzy

2021-09-13 16:01:50(ost. akt: 2021-09-13 12:33:30)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: fot. archiw. Marek Lewandowski

Pod koniec sierpnia elbląski samorząd poinformował, że pomysł stypendiów dla studentów medycyny został unieważniony przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Interwencję w tej sprawie postanowił podjąć senator Jerzy Wcisła.
W czerwcu 2021 roku Witold Wróblewski, prezydent Elbląga zaproponował uruchomienie stypendiów dla studentów, którzy kończą medycynę. Na czym miał polegać ten program? — Przygotowaliśmy uchwałę Rady Miejskiej, której załącznikiem jest regulamin, według którego prezydent będzie uruchamiał konkurs i przyznawał stypendia studentom V i VI roku medycyny — tłumaczył Michał Missan, wiceprezydent Elbląga. — W zamian za to studenci będą deklarowali pracę w naszym szpitalu i kształcenie się w konkretnej specjalizacji. Stypendium miałoby wynosić 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Elbląscy radni, podczas sesji, głosowali za projektem uchwały w tej sprawie. Jak się okazało, nie weszła ona w życie, ponieważ wojewoda warmińsko-mazurski ją unieważnił. „przepisy ustanowione przez Radę Miejską w Elblągu, w zakresie, w jakim prawo do stypendium uzależniają od przyszłego zatrudnienia, nie mogą stanowić kryteriów przyznawania stypendium, w rozumieniu art. 96 ustawy, gdyż dotyczą okoliczności przyszłych, a nawet — niebędących okolicznościami zależnymi wyłącznie i w każdym przypadku od woli stypendysty. Kompetencja wynikająca z ustawy, zdaniem organu nadzoru, ogranicza się do możliwości wskazania kryteriów warunkujących przyznanie stypendium, możliwych do oceny i zweryfikowania w dacie przyznawania pomocy. Nie mogą obejmować warunków możliwych do zaistnienia, dopiero w odległej przyszłości. Nie bez znaczenia pozostaje, iż żądanie od studenta, przyszłego zatrudnienia się w szpitalu położonym na terenie miasta Elbląga, wymagałoby od żądającego, zapewnienia mu warunków i możliwości takiego zatrudnienia w przyszłości” — tłumaczył w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda.

Na ostatnim posiedzeniu Senatu senator Jerzy Wcisła zwrócił się do Michała Kamińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z interwencją w tej sprawie. — Polska jest krajem prawnie jednolitym i nie może być sytuacji, w której wojewodowie różnie interpretują prawo — mówił.

Jak informował senator, podobne uchwały podjęły m.in. zarządy województw: mazowieckiego, opolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, miasto Częstochowa i powiaty: węgrowski, kluczborski, lipniecki, słupniecki, gorlicki oraz kłobudzki.

Senator argumentował, że propozycja stypendiów wspiera państwo w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych i finansowych, których nierozwiązanie może wielu Polaków kosztować utratę zdrowia, a nawet życia.

— W czasie, gdy służba zdrowia boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi, głównie
z powodu braku środków, są to bardzo pożądane działania, mogące zwiększyć wielkość środków adresowanych do służby zdrowia — w tym przypadku od samorządów — podkreślał senator Wcisła.

K