Czwartek, 30 marca 2023. imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach: Radni zagłosowali za likwidacją

2021-09-25 09:28:31 (ost. akt: 2021-09-25 09:47:35)

Autor zdjęcia: www.pcprelblag.pl

Podczas piątkowej sesji radni z powiatu elbląskiego zadecydowali o likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Rangórach. Za zamknięciem DPS-u zagłosowało 13 radnych, trzech wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciwko.

W sierpniu — przypomnijmy — Starostwo Powiatowe w Elblągu poinformowało o planach zlikwidowania DPS-u w Rangórach. Powodem miała być zbyt mała ilość przebywających w nim podopiecznych.

Swoje działania starostwo tłumaczyło znacznym spadkiem ilości osób kierowanych do stacjonarnych placówek pomocy społecznej. Spadek ten zaczęto odnotowywać od jesieni. W związku z tym dwie placówki znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która spowodowała brak możliwości zbilansowania wydatków z osiąganymi dochodami. Chodziło o DPS w Rangórach i DPS w Tolkmicku.

— Bieżące rozeznanie wskazuje, że wolne miejsca występują nie tylko w placówkach na terenie powiatu elbląskiego, ale również województwa i kraju — mówił Maciej Romanowski, starosta elbląski. — Jest to tendencja stała i nic nie wskazuje na jej zmianę.

Starosta tłumaczył, że sytuacja powoduje po raz pierwszy konieczność dofinansowania w tym roku dwóch domów pomocy społecznej kwotą około 700 tys. zł.

— Dalsze utrzymywanie dotychczasowej ilości miejsc, w kontekście obserwowanego braku zapotrzebowania na tego typu usługi, będzie powodować szereg negatywnych zjawisk, w tym przede wszystkim konieczność stałego dofinansowywania obu placówek, brak możliwości rozwoju oraz ich utrzymywania na odpowiednim poziomie technicznym — tłumaczył Romanowski.

I zapewniał: — Najwyższym priorytetem dla Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Elblągu będzie pełne zabezpieczenie miejsc dla naszych mieszkanek w innym, spełniającym wymogi standaryzacyjne oraz wpisanym do stosownego rejestru wojewody, domu pomocy społecznej. Podobna sytuacja dotyczy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rangórach. Zarząd Powiatu i dyrektor domu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia kontynuacji zatrudnienia w innych placówkach na terenie powiatu elbląskiego.

Podczas sesji Rady Powiatu 24 września przegłosowano decyzję o likwidacji DPS-u w Rangórach. Za zamknięciem placówki zagłosowało 13 radnych, trzech wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciwko.

— W zasadzie podejmujemy decyzję dotyczącą restrukturyzacji i prawidłowej realizacji tego zadania w pozostałych domach opieki — we Władysławowie i w Tolkmicku — mówiła przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu. — Niekiedy musimy podejmować tak trudne decyzje.

Głos zabrał też radny Roman Kogut: — Likwidacja w tytule uchwały i brak gwarancji, że osoby, które były tam zatrudnione, nie znajdą się w gronie bezrobotnych, przysparza strasznego odbioru społecznego. Budynek i cała infrastruktura, w którą włożone zostały znaczne środki oraz oceny, jakie miał, napawa tym, że totalnie likwidowana jest dobrze funkcjonująca jednostka. Moja sugestia jest taka, by zamiast słowa "likwidacja", użyć zwrotu "zakończenie działalności DPS w Rangórach ze względów ekonomicznych i włączenie go do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku".

Zmiana ta nie jest jednak możliwa ze względów prawnych — przyznał Tomasz Domżalski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.