Piątek, 12 sierpnia 2022. imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Pies bez opieki? Kara dla właściciela

2021-09-27 20:00:34 (ost. akt: 2021-09-27 14:45:45)
Właściciele nieodpowiednio zajmujący się psami, muszą liczyć się z karą

Właściciele nieodpowiednio zajmujący się psami, muszą liczyć się z karą

Autor zdjęcia: unsplash

W ostatnim czasie w naszej służbie spotykamy się ze wzmożoną ilością zgłoszeń dotyczących puszczania psów bez opieki i stosownych zabezpieczeń — informują elbląscy strażnicy miejscy i przypominają, że w takich sytuacjach karze podlegają właściciele czworonogów.

Biegające samowolnie po ulicach naszego miasta zwierzęta, w szczególności psy, stwarzają realne zagrożenie dla innych zwierząt, jak również ludzi. Choć może nam się wydawać, że nasz malutki piesek krzywdy nikomu nie zrobi, kiedy biega sam po podwórku, to bawiące się w tym samym czasie dziecko, może przeżyć traumę, z której konsekwencjami będzie zmagało się przez całe swoje życie — przekazują strażnicy.

I przypominają, że na terenie Elbląga obowiązuje regulamin w sprawie utrzymania czystości i porządku, który w paragrafie 15 nakazuje osobom utrzymującym zwierzęta domowe, zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, poprzez:

1. Zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi.
2. Sprawowanie kontroli nad zachowaniem zwierząt, aby nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.

Za nie przestrzeganie zapisów regulaminu grozi grzywna do 5000 zł.

Ponadto art. 77 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany — przypomina Straż Miejska w Elblągu.