Piątek, 12 sierpnia 2022. imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Zaprojektujmy wspólnie jutro. Rozmowa z Gustawem Markiem Brzezinem

2021-11-13 11:03:00 (ost. akt: 2021-11-23 14:32:58)
Brzezin

Brzezin

Autor zdjęcia: archiwum

Zmiany zachodzą szybko, świat ewoluuje na naszych oczach, a jak pokazały nam ostatnie dwa lata – także w kierunkach trudnych do przewidzenia. O Kongresie Przyszłości, projektowaniu naszego jutra i koordynacji działań mających wpływ na wszystkich mieszkańców regionu rozmawiamy z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem.

– Panie marszałku, przed nami piąta edycja kongresu...

– Bardzo na nią czekam i cieszę się, że w tym roku uczestnicy wydarzenia znowu mogą się spotkać osobiście! W dodatku, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacji, będzie można równocześnie trafić do szerokiego grona publiczności. Wszyscy zachowujemy zasady bezpieczeństwa, ale cieszymy się z powrotu do względnej normalności.

– Samorząd województwa od pierwszej edycji aktywnie uczestniczy w Kongresie, biorąc udział debatach na temat przyszłości i rozwoju regionu.

– Wydarzenie wpisuje się w strategię działania samorządu województwa, nakreśloną już wiele lat temu, na bieżąco twórczo rozwijaną, zaktualizowaną formalnie w roku 2020. Na Warmii i Mazurach nie tracimy z oczu horyzontu, wciąż myślimy o rozwoju długookresowym i poszukujemy nowych kierunków działań, m.in. przekuwając unikatowe walory przyrodnicze w największe gospodarcze atuty. Człowiek, natura, technologia, przyszłość regionu – to główne punkty agendy kongresu, a to przecież obszary zainteresowania samorządu województwa, a także naszych gmin, miast i powiatów. Nad tymi zagadnieniami pracujemy na co dzień, w te obszary inwestujemy środki własne i fundusze europejskie. Fakt, na kongresach gości więcej szeroko znanych postaci, nawet gwiazd, ale spotkań z nimi nie traktuję jak rozrywkę, lecz jako nieszablonową inspirację. Myślę, że podobne natchnienia z tych spotkań wynoszą uczestnicy kongresów.

– Co na korzyść zmieniło się w regionie od pierwszej edycji w 2017 roku? W jakich tematach – zdaniem pana marszałka – udało nam się przejść od inspiracji do działania?

– W poprzednich edycjach kongresu podkreślaliśmy, że przyszłość jest już dziś, jednak nowe warunki znacznie przyspieszyły bieg historii. Trwa programowanie funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej. Od momentu pojawienia się pandemii priorytetowym zadaniem wszystkich instytucji zarządzających w Polsce było wdrożenie i sfinansowanie działań niwelujących jej skutki oraz wspierających walkę z nią. Samorząd województwa, planując przyszłą interwencję, bierze również pod uwagę tę konieczność, dostosowując programowanie do bieżącej sytuacji. Ważną rolę odgrywają m.in. działania poprawiające kondycję przedsiębiorstw regionu, w tym ich odporność na kolejne spowolnienia gospodarcze. Globalnie też odczuliśmy niedomagania tak strategicznie fundamentalnych dziedzin, jak odpowiednia opieka zdrowotna i szkolnictwo na każdym poziomie, a więc także kondycji psychicznej człowieka, i to od najmłodszych lat życia. A więc gros naszej aktywności i środków poświęciliśmy na działania w tych kierunkach. Ale w dobie społecznej izolacji najważniejsza okazała się komunikacja, a więc nowoczesne łącza i narzędzia.

– No właśnie, cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja to przyszłość gospodarki. Tyle że dziś w polskim przemyśle robotów co na lekarstwo. Jak to zmienić?

– Z pewnością przed nami jeszcze daleka droga, aby zbliżyć się do państw o najwyższym wskaźniku robotyzacji. Jednak możemy dostrzec, że jako Polska staramy się podążać za trendami i w większym stopniu angażować technologię i podnosić poziom konkurencyjności w odniesieniu do gospodarki światowej. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki za 2019 rok Polska zajęła 5. miejsce w Europie i 14 na świecie (ex aequo z Czechami – przyp. red.), jeśli chodzi o liczbę nowych robotów przemysłowych zainstalowanych w fabrykach. Utrzymanie tego trendu powinno pomóc nam stopniowo zmniejszać dystans do europejskiej czołówki. Patrząc z perspektywy naszego regionu w mojej ocenie kluczowe jest to, aby, poza dużymi firmami, możliwość podniesienia swojej konkurencyjności odnalazły w transformacji cyfrowej, automatyzacji i robotyzacji małe i średnie przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur. To jedyna droga, by dostosować się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego zamierzamy wspierać tego typu inicjatywy m.in. poprzez dedykowanie środków europejskich, jakimi będziemy dysponować w nadchodzących latach. Ważną rolę w tym procesie odegrać musi również administracja. Jako samorządowcy powinniśmy stawiać sobie jako cel wykorzystywanie cyfryzacji i automatyzacji w realizacji zadań publicznych i umożliwienie czerpania korzyści z nowoczesnych rozwiązań naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom. Cieszę się, że uczestnicy kongresu będą mogli porozmawiać także o technologii.

– Poprzedni kongres z powodu epidemii odbywał się online. Jednym z tematów podejmowanych w listopadzie 2020 było „Zdrowe życie” jako nowa, inteligenta specjalizacja. Wtedy był to tylko jeden z tematów, który zapoczątkował szereg kolejnych spotkań i konferencji związanych z bogactwem zdrowotnym naszego regionu. Czy można określić, że przechodzimy od rozmów na Kongresie do działania, by najlepiej wykorzystać potencjał Warmii i Mazur?

– W projektowaniu nowych inteligentnych specjalizacji kluczową rolę odgrywają społeczne i rynkowe zapotrzebowania oraz potencjał regionu. „Zdrowe życie” z pewnością wpisuje się w globalne trendy zainteresowania turystyką prozdrowotną, związane z szybkim tempem i aktywnym stylem życia, uwarunkowaniami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa, także skutkami pandemii. Bierzemy też pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii prozdrowotnych.

– O medycynie jutra będziemy też rozmawiać podczas tegorocznego kongresu. Ta turystyka medyczna już dzisiaj zdaje egzamin?

– Pandemia wiele rzeczy zamroziła, jednak wcześniej zarówno wśród turystów zagranicznych, jak i krajowych obserwowaliśmy stały wzrost zainteresowania turystyką zdrowotną. Wszyscy powoli wracamy do dawnych aktywności i chętniej wybieramy odpoczynek w Polsce, co było widoczne w tym i ubiegłym okresie wakacyjnym. Co ważne, turyści medyczni wydają najwięcej w porównaniu z innymi grupami. Trzeba też wspomnieć, że nowa inteligentna specjalizacja regionu Warmii i Mazur wychodzi naprzeciw nie tylko obecnym uwarunkowaniom biznesowym w turystyce, ale też strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, wyrażonej w Europejskim Zielonym Ładzie, który zakłada systematyczne przekształcanie dotychczasowej gospodarki w gospodarkę nowoczesną, konkurencyjną, zasobooszczędną i przyjazną środowisku. Strategia ta stanowi odpowiedź na zagrożenia związane ze zmianami klimatu i degradacją środowiska.

– Jednym z tegorocznych bloków tematycznych jest Region 2030. Jaka jest rola samorządu województwa w budowaniu potencjału gospodarczego regionu? Jakie wyzwania są jeszcze przed nami jako regionem?

– Rola samorządu województwa w projektowaniu rozwoju regionu jest kluczowa, bo to tam są główne narzędzia jego spełnienia. Nowy program, nad którym obecnie pracujemy, będzie przede wszystkim realizował cele określone w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Te cele to: kompetencje przyszłości, czyli kształtowanie umiejętności cyfrowych społeczeństwa, budowanie potencjału dla profesjonalnych organizacji i rozwoju oferty nowoczesnych usług, inteligentna produktywność, a więc działania na rzecz wzmocnienia regionu w zakresie innowacyjności firm i zagospodarowanie wysokiej jakości zasobów ludzkich. Ale także kreatywna aktywność, czyli tworzenie warunków do podnoszenia zaangażowania mieszkańców w różne aspekty twórczości, współpracy wewnątrzregionalnej, jak i z partnerami zewnętrznymi. Stawiamy także na wzmacnianie kapitału społecznego w regionie, tworzenie nowoczesnej infrastruktury, działania w zakresie ochrony środowiska i energetyki. Nasze województwo wyróżnia się różnorodnością i bogactwem walorów przyrodniczych. Zauważalny jest wzrost zainteresowania naszym regionem jako bezpiecznym obszarem do życia i wypoczynku. Dlatego chcemy dalej chronić unikatowe przyrodniczo tereny oraz w racjonalny sposób gospodarować zasobami środowiskowymi Warmii i Mazur.

V Kongres Przyszłości
odbędzie się już
18 listopada 2021
więcej informacji:
KongresPrzyszlosci.pl

Obrazek w tresci

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Stary dziad #3081451 17 lis 2021 21:53

    Komuchu, powiedz lepiej czemu Kaczyński w 2011 roku gdy paliwo było po 5 zł krzyczał, że trzeba obniżyć VAT i akcyzę a teraz gdy paliwo jest po 6 zł mói że to dobrze, bo to więcej pieniędzy do budżetu. Powiedz lepiej czemu Ziobro mówił że "wystarczy nie kraść i pieniądze będą" ale nadal ich nie ma. Powiedz czemu obecny rząd broni interesów Niemiec nie przepuszczając uchodźców, którzy chcą do Niemiec a nie do Polski. Powiedz czemu w zeszłym roku umarło najwięcej Polaków od czasu II wojny. Powiedz czemu inflacja jest najwyższa od 20 lat. Śmiało, oświeć nas.

    Ocena komentarza: warty uwagi (6) odpowiedz na ten komentarz

  2. Paul Mark . #3081417 17 lis 2021 18:07

    Zaprojektowaliście już dość sporo.I już wystarczy.!!!Emerytury po 67 latach.ograbienie Polaków z funduszy z UE grabież OFE i totalna niekompetencja oraz nepotyzm na niewyobrażalną skalę.No i jeszcze te wasze tęczowe skłonności.Nie sądzę by normalni rolnicy byli wyznawcami waszej ideologi typu LPG?

    odpowiedz na ten komentarz