ECUS realizuje usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców

2022-03-08 13:56:10(ost. akt: 2022-03-25 20:51:22)
W ECUS wsparcie znajdą wszyscy — całe rodziny, młodzież, seniorzy i osoby niepełnosprawne

W ECUS wsparcie znajdą wszyscy — całe rodziny, młodzież, seniorzy i osoby niepełnosprawne

Autor zdjęcia: pixabay

ECUS chce coraz bardziej otwierać się na mieszkańców i zerwać z niechlubnym wizerunkiem ośrodka pomocy społecznej, do którego stoi się w kolejce po zasiłek. W nowej ofercie znalazła się między innymi pomoc przy sprzątaniu nagrobków i prace remontowe.
W grudniu 2019 – przypomnijmy – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na projekt dotyczący utworzenia Centrum Usług Społecznych. Jednym z dwóch miast na prawach powiatu, które w nim wygrało, był Elbląg, otrzymując stuprocentowe dofinansowanie na realizację projektu. Wartość zadania wyniosła blisko 2,5 miliona złotych.

— Centra Usług Społecznych to przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla rodzin, ale też dla seniorów oraz miejsce dla inicjatyw związanych z wolontariatem. To tak naprawdę nowatorskie spojrzenie na zarządzanie usługami społecznymi — tłumaczyła pani minister Marlena Maląg, która w 2020 odwiedziła Elbląg.

Marlena Maląg odwiedziła Elbląg w sierpniu 2020
Fot. Ryszard Biel
Marlena Maląg odwiedziła Elbląg w sierpniu 2020


Elbląski MOPS przekształcił się w ECUS w lipcu 2021. Dziś otwiera się na mieszkańców i chce zerwać z niechlubnym wizerunkiem ośrodka pomocy społecznej, do którego stoi się w kolejce po zasiłek.

ECUS przeprowadziło diagnozę potrzeb elblążan i przyjęło program, który realizować będzie do 2026. Zawiera on cały pakiet usług społecznych, wśród nich między innymi ECUS taxi — przewozy dla potrzebujących mieszkańców oraz te dotyczące dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji.

— Wszelkie działania realizujemy po to, aby zmienić wizerunek ośrodka — mówi Beata Kulesza, dyrektorka ECUS.

I dodaje: — Często słyszymy, że jesteśmy kojarzeni jako rozdawacze pieniędzy. To się jednak zmieniło, realizujemy szereg usług społecznych dla wszystkich mieszkańców.

Lista usług jest długa


To między innymi teleopieka — na razie dla 100 osób, ale jeśli będzie większe zapotrzebowanie, poszerzona zostanie o kolejnych odbiorców.

ECUS taxi będzie obsługiwało trzy trasy — trasę zdrowotną dla każdej osoby potrzebującej transportu do centrum rehabilitacji lub szpitala, trasę zakupową oraz trasa ku aktywności, dzięki której osoba niepełnosprawna będzie mogła dojechać do wskazanego miejsca aktywności.

Dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja to nowy program, do tej pory niespotykany w innych ośrodkach pomocy. Jego uruchomienie to wynik diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez ECUS.

Poza tym Centrum oferuje usługi asystenta osobistego dla niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga i opiekę wytchnieniową dla członków ich rodzin.

Dzieci i młodzież do 19 roku życia korzystać mogą z terapii psychologicznej i logopedycznej. Za to pary z terapii małżeńskiej i partnerskiej. ECUS oferuje również mediacje dla rodzin, które są w kryzysie. Mieszkańcy mogą też korzystać z porad prawnych.

Centrum zapewnia też specjalistyczne warsztaty dla rodzin, spotkania związane z podnoszeniem wiedzy i świadomości w zakresie planowania rodziny i spotkania z ekspertami z zakresu seksuologii, fizjoterapii, psychologii, pediatrii i dietetyki.

I będzie jeszcze dłuższa


Dyrektorka ECUS przedstawiła szereg nowych usług, na które przeznaczono 392 tys. zł

Na liście nowych świadczeń znalazła się usługa polegająca na edukacji opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niesamodzielnymi. To wynik przeprowadzonej diagnozy — okazało się, że opiekunowie potrzebują zarówno wsparcia psychologicznego, jak i możliwości poszerzania swojej wiedzy.

Ponadto mieszkańcy będą mogli skorzystać z mobilnej usługi dotyczącej pomocy przy drobnych usterkach i naprawach domowych. Potrzebujący będą mogli zgłosić np. awarię kranu czy poprosić o pomoc w podłączeniu pralki, regulacji okien czy drzwi. Listę usług uzupełnią również te remontowo-porządkowe i dotyczące pomocy w opiece nad nagrobkami dla osób starszych.

Kolejną nowością są usługi interwencyjno-opiekuńcze dla mieszkańców, którzy w wyniku różnych zdarzeń losowych potrzebować będą wsparcia w zakresie dozowania leków, przygotowywania posiłków i robienia zakupów. Usługa dotycząca wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego będzie za to obejmowała możliwość nieodpłatnego skorzystania z wózków inwalidzkich, chodzików, łóżek itp.

Usługi remontowo-porządkowe, czyli pomoc dla mieszkańców związana z drobnymi pracami remontowymi i sprzątającymi. Przeznaczono na to zadanie 100 godzin usług.