To już pewne: Elbląskie ronda zmienią nazwy

2022-03-17 13:22:12(ost. akt: 2022-03-17 15:23:41)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zawnioskował o zmiany nazw rond Kaliningrad i Nowogródek. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu, pozostali byli jednogłośni. Jak od teraz będą nazywały się ronda?
Wraz z pojawieniem się pierwszych informacji na temat rosyjskiej agresji w stosunku do Ukrainy, mieszkańcy Elbląga zaapelowali o przemianowanie wspomnianych skrzyżowań o ruchu okrężnym. Tabliczka z napisem "Rondo Kaliningrad" była regularnie zasłaniana czarną folią, a w którymś momencie ozdobiono ją nawet ukraińską flagą.

Inicjatywa prezydenta


Z inicjatywą zmiany nazw rond Kaliningrad i Nowogródek wystąpił też prezydent Witold Wróblewski, ogłaszając najpierw zerwanie współpracy z Bałtijskiem, Kaliningradem, Nowogrodem Wielkim i Nowogródkiem.

— W ślad za zerwaniem współpracy z miastami partnerskimi należy usunąć z przestrzeni publicznej naszego miasta nazwę "Rondo Kaliningrad". To wyraz solidarności z narodem ukraińskim — przekazał prezydent Elbląga.

I wskazał, że rondo zlokalizowane w ciągu al. Grunwaldzkiej, powinno zostać nazwane na cześć bitwy pod Grunwaldem.
— Dla upamiętnienia jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy — zaznaczył Wróblewski w uzasadnieniu. — Bitwa pod Grunwaldem została stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku między siłami zakonu krzyżackiego a wojskami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bitwa zakończona zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została wykorzystana do całkowitego zniszczenia zakonu. Wynik bitwy miał istotny wpływ na ówczesne stosunki polityczne, ponieważ wyniósł dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych w Europie, natomiast Zakon Krzyżacki już nigdy nie osiągnął dawnej świetności — przypomniał prezydent Elbląga.

Dla dotychczasowego ronda Nowogródek prezydent zaproponował nazwę "Rondo Bitwy Warszawskiej".

— Jako hołd dla bohaterów wojny polsko-bolszewickiej — podkreślał Wróblewski.
I dodał: — Bitwa Warszawska nazywana cudem nad Wisłą, to operacja wojskowa stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku pomiędzy oddziałami radzieckiej Armii Czerwonej a armiami Wojska Polskiego zgrupowanymi nad Wisłą. Doskonały radiowywiad, złamanie rosyjskich szyfrów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo dały ogromną przewagę informacyjną, dzięki której manewr polskiej kontrofensywy się powiódł. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie radykalnie zmieniło losy wojny polsko-bolszewickiej, pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany wywołania międzynarodowej rewolucji.

Zmiany nazw rond przegłosowane


W czwartek, 17 marca podczas XXIII sesji Rady Miejskiej zadecydowano o przemianowaniu nazw rond. Elbląscy radni podczas sesji byli praktycznie jednogłośni. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. 24 radnych wspólnie przyjęło uchwałę, której inicjatorem był Witold Wróblewski.

Głos w sprawie uchwały zabrał radny Marek Pruszak: — Chciałem pogratulować nazw tych rond — są piękne i doskonale odwzorowują historię naszego kraju.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pierwszej kolejności zostanie zdemontowana nazwa Ronda Kaliningrad.