Co dalej z uczniami z Ukrainy w elbląskich szkołach?

2022-03-24 16:33:08(ost. akt: 2022-03-24 11:13:15)

Autor zdjęcia: Pixabay

Do Elbląga przybyło już ponad 911 uchodźców z Ukrainy. 140 z nich to dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, które już uczęszczają do tutejszych szkół.
15 marca – przypomnijmy – Witold Wróblewski zapewniał, że wszystkie szkoły i przedszkola w Elblągu są przygotowane do przyjęcia dzieci z Ukrainy.

Urząd Miejski przygotowywał się wówczas na wybór jednego z dwóch wariantów. Pierwszy z nich to tzw. edukacja włączająca. Uczniowie, którzy przyjechali z Ukrainy, mieliby zostać przypisani do poszczególnych klas i szkół zgodnie z rocznikiem urodzenia i uwzględnieniem rejonu zamieszkania. Miałyby im być przydzielane dodatkowe lekcje wraz z nauczaniem języka polskiego jako języka obcego.
Drugie rozwiązanie to organizacja oddziałów przygotowawczych dla poziomów klas I-III, IV-VI, VII-VIII.

Obecnie dzieci z Ukrainy uczęszczają do elbląskich szkół głównie na zajęcia integracyjne. Korzystają też z bezpłatnych zajęć oferowanych między innymi przez SSP nr 3 i MDK. 19 dzieci uczęszcza już do tutejszych przedszkoli.

Od poniedziałku 28 marca uruchomione zostaną oddziały przygotowawcze w szkołach podstawowych na trzech poziomach, a w szkołach ponadpodstawowych uczniowie zostaną włączeni bezpośrednio do klas.
Jak zatem można zauważyć, Urząd Miejski w Elblągu skorzystał z obu analizowanych wariantów, dostosowując je do aktualnych potrzeb uczniów z Ukrainy.