środa, 1 lutego 2023. imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

I LO w Elblągu i WSSE w Gdańsku organizują konferencję naukową we współpracy z Biblioteką Elbląską

2022-04-20 14:31:00 (ost. akt: 2022-04-20 11:09:20)

Autor zdjęcia: materiały organizatorów

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Filozofia edukacji cyfrowej – od idealizmu do pragmatyzmu. Modele – Innowacje – Dobre praktyki", która odbędzie się 21 kwietnia w godzinach od 10.30 do 14 w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida przy ul. Świętego Ducha 3-7 i na platformie Microsoft Teams.

W latach 1919-1920 A. Moszkowski prowadził „pogawędki” z A. Einsteinem na temat jego nowej wizji świata. Jeden z tematów rozmowy panowie poświęcili wychowaniu człowieka. Rozmawiali m.in. o planach szkolnych i reformie nauczania, o ekonomii czasu w edukacji, ćwiczeniach w rzemiośle, sztuce wykładania, egzaminie jako środku wyboru uzdolnionych.

Upłynął wiek, szczególna oraz ogólna teoria względności A. Einsteina zmieniła nasze spostrzeganie świata, a czy zmieniła model wychowania edukacyjnego dzieci, młodzieży i dorosłych?. M.in. na to pytanie poszukiwać będą odpowiedzi uczestnicy konferencji naukowej "Filozofia edukacji cyfrowej – od idealizmu do pragmatyzmu. Modele – Innowacje – Dobre praktyki” organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, Wyższą Szkolę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku i Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Kamila Norwida w Elblągu, a jej uczestnicy to uczniowie/studenci, nauczyciele/wykładowcy, rodzice/przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji zajmujących się kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fot. materiały organizatorów


Celem głównym konferencji jest konstruktywna krytyka spontanicznie definiującego się na naszych oczach paradygmatu cyfrowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, celami szczegółowymi znalezienie pomysłu na polską edukację w świecie zdeterminowanym przez technologię IT; wyposażenie dzieci i młodzieży w narzędzia krytycznego myślenia by odpowiedzialnie funkcjonowały we współczesnym świecie oraz zarekomendowanie uczestnikom konferencji przyjaznych uczeniu się, skutecznych w przyswajaniu i wykorzystywaniu wiedzy, modeli, innowacji i dobrych praktyk.

Konferencja zrealizuje swoje cele w formie dwóch debat, do których punktem wyjścia jest referat pt. Einsteinowska myśl wychowania człowieka- ekonomia czasu paradygmatem cyfrowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, autorstwa Zygmunta Mietlewskiego i Romualda Zabrockiego.

Uczestnicy debat: uczniowie/studenci, nauczyciele/wykładowcy, rodzice/przedsiębiorcy będą poszukiwać odpowiedzi na cztery pytania:
1. Czy w centrum procesu edukacyjnego ulokowany jest uczeń/student wraz ze swoją wizją świata, czy treści dydaktyczne i nauczyciel?
2. Czy szkoła/uczelnia koncentruje pracę na zainteresowaniu ucznia/studenta?
3. Czy efekty uczenia się są źródłem motywacji, czy demotywacji, dla uczniów/studentów i nauczycieli/wykładowców?
4. Co obnażyła pandemia z perspektywy rodzica, nauczyciela, ucznia/studenta, przedsiębiorcy?

Tematem pierwszej debaty jest Diagnoza luki kompetencyjnej w obecnym paradygmacie edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a udział w niej wezmą: Rafał Gruchalski, Anna Karbownik, Bartłomiej Kołakowski, Anastazja Mroczek, Sławomir Niecko, Karol Przybysz. Agata Skwira. Natomiast tematem debaty drugiej są modele, innowacje i dobre praktyki, wykorzystywane w procesie kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. W debacie uczestniczą: Rafał Gruchalski, Wiesław Gotowicz, Zygmunt Mietlewski, Bogusław Milusz, Karol Przybysz, Wojciech Puzdrowski.

Konferencję zamyka dyskusja, jej uczestnicy podejmą próbę odpowiedzenia na pytanie: Czy potrzebna jest reforma szkolnictwa uwzględniająca indywidualizm i zdolności ucznia/studenta?

Organizatorzy konferencji