Elbląg: Liczba schronów i ich lokalizacja

2022-05-25 05:14:00(ost. akt: 2022-05-25 05:14:17)

Autor zdjęcia: Marek Lewandowski

Na podstawie dostępnych publikacji w Polsce średni stan zabezpieczenia ludności w schrony i ukrycia wynosi około 3%. Miasto Elbląga ma zabezpieczone schrony i miejsca ukrycia dla 5,8% ludności miasta.
W Elblągu znajduje się 55 budowli ochronnych, czyli takich, które przeznaczone są do zbiorowej ochrony ludności przed środkami masowego rażenia, promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi. W tym: trzy schrony są w pełni przygotowane i zakwalifikowane są jako schrony kategorii P, trzy schrony są częściowo przygotowane, i również zakwalifikowane są jako schrony kategorii P.


Szesnaście ukryć jest w pełni przygotowanych i zakwalifikowanych jest jako ukrycia kategorii I, trzynaście ukryć jest w pełni przygotowanych i zakwalifikowanych jako ukrycia kategorii II. Dwanaście ukryć jest częściowo przygotowanych i zakwalifikowanych jako ukrycia kategorii I, osiem ukryć jest częściowo przygotowanych i zakwalifikowanych jako ukrycia kategorii II - co daje łączną liczbę miejsc ochronnych na 6144 mieszkańców miasta bez występowania grup uprzywilejowanych.

Przy czym część stanowią schrony i ukrycia usytuowane w obiektach infrastruktury krytycznej, część stanowi stanowiska kierowania. Nie wszystkie schrony i ukrycia znajdują się pod zarządem Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Warto zaznaczyć, że od lat 90. polskie prawo nie reguluje kwestii schronów. Ani władze lokalne, ani państwowe nie mają obowiązku budowania czy utrzymywania takich obiektów.

— W czasie podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia prezydent Elbląga zorganizuje doraźne ukrycia, czyli obiekty zapewniające podstawową ochronę (głównie przed pociskami, odłamkami i spadającym gruzem) — informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

I dodaje:
— W sytuacji zagrożenia zostanie powołana komisja do spraw budowli ochronnych, która będzie koordynować przygotowanie doraźnych ukryć wolnostojących
na terenach publicznych oraz pomagać wybrać odpowiedni sposób realizacji tych przedsięwzięć na terenie zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych lub w budynkach prywatnych.

Zgodnie z „Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 07.12.2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego” na podstawie § 45 ust. 2 mówiącego o uwzględnieniu w ewidencji ukryć do doraźnego przygotowania, ze względu na potencjalnie korzystne właściwości osłonowe podlegają obligatoryjnie niżej wymienione obiekty budowlane:

1) garaże wielostanowiskowe o konstrukcji żelbetowej w gruncie przynajmniej częściowo,

2) piwnice budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty o wysokości do 5 kondygnacji naziemnych włącznie nad piwnicą.

Na chwilę obecną w Elblągu prowadzona jest aktualizacja ewidencji budowli ochronnych i ukryć, kart ewidencyjnych ich wyposażenia oraz trwają prace związane ze sprawdzeniem i zewidencjonowaniem nowo powstałych budowli z ukryciami w parkingach podziemnych takich jak np. Regal Park Elbląg na ul. Królewieckiej 88. Przygotowano „Plany szybkiego nadawania zdolności eksploatacyjnej budowli ochronnych” oraz „Plan przygotowania zastępczych budowli ochronnych”.
Wykaz budowli ochronnych będących w zasobach Urzędu Miejskiego w Elblągu:


SCHRONY W PEŁNI PRZYGOTOWANE
1. Szkoła podstawowa nr 18 ul. Węgrowska 1, miejsc ochronnych – 50.


UKRYCIA W PEŁNI PRZYGOTOWANE
1. Przedszkole nr 10 ul. Mączna 8, miejsc ochronnych -180.


UKRYCIA CZĘŚCIOWO PRZYGOTOWANE
1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Daszyńskiego 1, miejsc ochronnych -180;
2. Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Piłsudskiego 4, miejsc ochronnych -150;
3. Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Modlińska 39, miejsc ochronnych -165;
4. Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Sadowa 2, miejsc ochronnych -130;
5. Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Godlewskiego 1, miejsc ochronnych -180;
6. Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Mielczarskiego 45, miejsc ochronnych -150;
7. Zespół Szkół Technicznych ul. Grottgera 71, miejsc ochronnych -150;
8. Żłobek nr 2 ul. Asnyka 4, miejsc ochronnych -80.

W przedmiotowym wykazie nie ujęto budowli ochronnych usytuowanych
w obiektach infrastruktury krytycznej stanowiące stanowiska kierowania
oraz będące w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.