Czy można kupić mieszkanie bez wkładu własnego?

2022-05-23 16:06:00(ost. akt: 2022-05-23 14:27:23)
Czy można kupić mieszkanie bez wkładu własnego?

Czy można kupić mieszkanie bez wkładu własnego?

Autor zdjęcia: pixabay

Czy można kupić mieszkanie bez wkładu własnego? Jeszcze nie, ale niebawem się to zmieni. Na ten moment czekało wiele rodzin. Prezydent podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym w listopadzie 2021. Rozwiązanie wejdzie w życie już 27 maja.
Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Likwidujemy w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową – czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo zaznacza jednak, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstwo domowych o niskich dochodach – za jego pomocą można uzyskać kredyt, który pokryje 100 procent wartości mieszkania, ale jeśli ma się zdolność do obsługi takiego zobowiązania.

Proponowane w ramach Polskiego Ładu rozwiązanie kierowane jest do trzech grup osób:
– tych, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
– tych, które szukają mieszkania na rynku wtórnym / społecznym,
– tych, które chcą wybudować własny dom.

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa jak i rodziny z dziećmi.

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres minimalnie 15 lat.

Co ważne, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł

Podstawowe założenia programu:
1. Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.
2. Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).
3. Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.
4. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.
5. Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
6. Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK.

Na czym polega procedura?
Procedura zależeć będzie od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać kredyt gwarantowany?

Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci.

W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50 m kw gdy dzieci jest dwoje, 75 m kw. gdy dzieci jest troje i 90 m kw. gdy dzieci jest czworo. Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Ze spłaty rodzinnej może skorzystać kredytobiorca gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, którego gospodarstwo domowe powiększy się w okresie tej spłaty o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł, gdy o drugie, oraz 60 tys., gdy jest to trzecie lub kolejne dziecko). W dniu spłaty nie będzie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.