Wtorek, 5 lipca 2022. imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Elbląg: Prezydent Witold Wróblewski z wotum zaufania i absolutorium budżetowym za 2021 rok

2022-06-23 11:49:46 (ost. akt: 2022-06-23 23:01:17)
Witold Wróblewski

Witold Wróblewski

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski otrzymał w czwartek 23 czerwca, wotum zaufania od radnych. Podczas tej samej sesji uzyskał też absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie miasta za 2021 rok.

Niezadowoleni radni wypominali prezydentowi dziurawe ulice i niewyremontowane chodniki. Zastanawiano się też nad potrzebą budowy parkingu przy parku Dolinka.

Po zakończeniu debaty samorządowcy przeszli do głosowania. W głosowaniu nad wotum zaufania wzięło udział 25 radnych — 16 było za, przeciw zagłosowało 9 radnych.

Uzyskano bezwzględną ilość głosów i podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla prezydenta Witolda Wróblewskiego.

W sprawie absolutorium za 2021 rok głosowało 25 radnych — za głosowało 17 radnych, przeciw 1, a 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Udzielenie absolutorium prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu jest stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.


Czym jest wotum zaufania?


To zwieńczenie procedury rozpatrywania raportu o stanie miasta poprzez podjęcie przez radę miasta uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania.

Zanim raport o stanie miast zostanie rozpatrzony podczas sesji rady, musi on zostać przygotowany i przedstawiony przez prezydenta miasta w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, rada miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania rada miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

W przypadku nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta.