Niedziela, 7 sierpnia 2022. imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

2022-06-29 13:19:17 (ost. akt: 2022-06-29 10:30:49)

Autor zdjęcia: UM Elbląg

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu. 7 kwietnia 2020 Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę na realizację omawianego zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części obiektów istniejących.

Obecnie dobiegają końca prace modernizacyjne na obiekcie - osadnik wstępny. Na oczyszczalni ścieków w Elblągu znajdują się dwa osadniki wstępne. Są to zbiorniki radialne typu DORRA o średnicy 50 m i objętości 4900m3, których funkcją jest sedymentacja zawiesiny łatwo opadającej ze ścieków, przed odprowadzeniem ich do bioreaktora. Zatrzymana w osadniku wstępnym zawiesina, w postaci osadu wstępnego, istniejącym układem rurociągów będzie odprowadzana do zagęszczaczy grawitacyjnych, skąd poprzez zbiornik osadów zagęszczonych wraz z zagęszczonym osadem nadmiernym będzie poddawana procesowi fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych.

Modernizacja osadników wstępnych obejmuje m.in. wymianę istniejących zgarniaczy na zgarniacze powierzchniowo-denne z napędem bocznym wraz z układem usuwania części pływających za pomocą zgarniacza ślimakowego i pompy; wymianie zasuw na rurociągach spustu osadu na zasuwy z napędem elektrycznym regulacyjnym; wymianie przelewów pilastych i deflektorów (centralnego i obwodowego); renowację i naprawę betonów w osadnikach oraz kanałach doprowadzających i odprowadzających ścieki, zabezpieczeniu chemoodpornym ścian.
Fot. UM Elbląg

UM Elbląg