Bilans zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach

2022-07-07 12:44:14(ost. akt: 2022-07-07 12:46:39)

Autor zdjęcia: MOSG

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku do 30 czerwca przeprowadzili 67 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur. Kontrolami objęto prawie 2 500 obcokrajowców i stwierdzono, że 563 osobom powierzono pracę nielegalnie.
W większości byli to obywatele Ukrainy (74 proc.). Pracujących niezgodnie z przepisami Gruzinów było 18 proc., Białorusinów 5 proc. Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były praca bez wymaganego zezwolenia, powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu czy oświadczeniu.
Najwięcej cudzoziemców nielegalnie pracowało na budowie (27 proc.), w firmach pośredniczących w zatrudnianiu (16 proc.), w gastronomii (16 proc.), produkcji (16 proc.), i usługach 99 proc.).

W pierwszym półroczu br. funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 30 wniosków o ukaranie pracodawców. Sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 66 tys. zł.

W analizowanym okresie największe uchybienia w zatrudnianiu cudzoziemców stwierdzono w powiecie gołdapskim. Agencja pracy tymczasowej z Gdańska powierzyła 145 osobom pracę niezgodnie z przepisami w zakładach produkcyjnych. Obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, a także Ugandy, Zimbabwe czy Etiopii pracowali na innych warunkach, niż określone to było w zezwoleniu, czy oświadczeniu.

W-MOSG