środa, 17 sierpnia 2022. imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Rozpoczynają się żniwa. Strażacy apelują o ostrożność

2022-08-06 12:08:55 (ost. akt: 2022-08-06 12:09:58)

Autor zdjęcia: Pixabay

W związku z rozpoczęciem zbioru plonów oraz pracami żniwnymi należy zachować ostrożność, aby uniknąć zagrożenia pożarowego i ograniczyć skutki zaprószenia ognia. Ponadto należy pamiętać o zasadach bezpiecznej pracy, by nie doprowadzić do zagrożenia i wypadku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie informuje, że w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności:

- stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
- stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
- ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
- zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
- przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
-wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
- od budynków wykonanych z materiałów – palnych – 30 m,
- niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
- od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
- od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
- od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
- od lasów i terenów zalesionych 100 m,
- między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
— Apelujemy o wzmożoną czujność podczas wykonywania prac polowych. Pamiętajmy, że najczęstszymi przyczynami pożarów podczas żniw jest nieostrożność oraz wady bądź niesprawność maszyn rolniczych — przypominają strażacy z komendy PSP Braniewo.

PSP Braniewo