Wojna w Ukrainie. Elbląg kolejny raz wesprze swoje partnerskie miasto Tarnopol

2022-09-26 16:40:54(ost. akt: 2023-07-03 23:40:44)
Dotychczas w czterech transportach wysłano do Tarnopola około 51 ton darów

Dotychczas w czterech transportach wysłano do Tarnopola około 51 ton darów

Autor zdjęcia: UM Elbląg

Rada Miejska w Elblągu podjęła decyzję o przekazaniu wsparcia swojemu partnerskiemu miastu znajdującemu się w Ukrainie. Za 100 tys. zł zostaną zakupione artykuły żywnościowe dla mieszkańców Tarnopola. To już kolejna transza pomocy, którą przekaże tam elbląski samorząd.
Dotychczas, łącznie w czterech transportach, wysłano dary na kwotę 184 167,34 zł. W transporcie znalazły się również dary zakupione przez elbląskich rotarian na kwotę 70 tys. zł. Łącznie przekazano około 51 ton darów. Pomimo trudnej sytuacji elbląskiego samorządu związanej m.in. z wysokimi cenami energii elektrycznej, Elbląg nie zapomina o swoim mieście partnerskim.

— Mer zwrócił się do nas z prośbą. My jako miasto partnerskie powinniśmy pomóc — zauważył radny Robert Turlej.

— Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw. Podstawą udzielania tej pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygminnego lub właściwego organu statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. W związku z agresją sił rosyjskich w Ukrainie Gmina Miasto Elbląg organizuje pomoc rzeczową dla mieszkańców miasta partnerskiego Tarnopol w postaci przekazania artykułów żywności — czytamy w uzasadnieniu uchwały. Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały, która weszła w życie z dniem jej podjęcia.

To już 30 lat


Tarnopol to miasto obwodowe w zachodniej Ukrainie, na Wyżynie Podolskiej. Umowę o partnerstwie obu miast podpisano w 1992 roku. Współpraca Elbląga i Tarnopola odbywa się na płaszczyźnie wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania gospodarki komunalnej, współpracy gospodarczej i kulturalnej.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 września 2017 roku — przypomnijmy — rondu na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Niepodległości nadana została nazwa Rondo Tarnopol. Było to wówczas kolejne, a dokładniej czwarte rondo w naszym mieście nazwane imieniem miasta partnerskiego w Elblągu.

Oprócz Tarnopola ronda nazwane imieniem miasta miały wówczas również: Compiegne, Kaliningrad, Ronneby i Leer. W 2020 dołączyły do nich kolejne — Nowogródek i Leer.

Tu należy wspomnieć, że nazwę Leer miało już w 2011 roku, po decyzji ówczesnych radnych nosić jedno z elbląskich skrzyżowań o ruchu okrężnym. Jednak zarządca drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie zgodził się na postawienie na rondzie pamiątkowej tablicy z kamienia, którą były wówczas oznakowane wszystkie ronda nazwane imionami miast partnerskich w Elblągu.

— Zwyczaj nadawania rondom imion miast partnerskich zaczerpnęliśmy z Compiegne, gdzie znajduje się również rondo Elbląg. To tradycja, która jest dowodem międzynarodowej przyjaźni. W tym roku mija 25 lat od podpisania umowy partnerskiej Elbląga i Tarnopola. Mam nadzieję, że nowe rondo przyczyni się do pogłębienia tej współpracy — mówił w październiku 2017 roku podczas oficjalnego otwarcia ronda Tarnopol prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

A biorący udział w wydarzeniu Serhij Nadał, mer Tarnopola, dodał: — Elbląg jest pierwszym miastem, z którym Tarnopol podpisał umowę partnerską. Dziękuję prezydentowi i Radzie Miejskiej za tak wspaniałe upamiętnienie mojego miasta. Polacy zawsze byli ambasadorami Ukrainy w Unii Europejskiej. Dzięki temu rondu Tarnopol jest w Unii.

Solidarni z Ukrainą


Pomoc rzeczowa dla mieszkańców Tarnopola to nie jedyne wsparcie, które okazał elbląski samorząd obywatelom Ukrainy po zbrojnej napaści na ten kraj przez Federację Rosyjską.

Elbląscy radni — przypomnijmy — podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej pod koniec lutego byli jednogłośni. Przyjęli wspólne dla Rady Miejskiej i prezydenta stanowisko potępiające agresję Federacji Rosyjskiej i oddali komplet głosów opowiadających się za pomocą dla mieszkańców Ukrainy. W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz aktywnym wsparciem tej inwazji przez Republikę Białorusi elbląski samorząd podjął decyzję o zerwaniu współpracy z miastami partnerskimi z Rosji i Białorusi: Bałtijskiem, Kaliningradem, Nowogrodem Wielkim oraz Nowogródkiem.

— To wyraz solidarności z narodem ukraińskim oraz naszymi partnerami z Tarnopola — tłumaczyli we wspólnym oświadczeniu prezydenta miasta Witolda Wróblewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka.

Wraz z zerwaniem współpracy z miastami partnerskimi zadecydowano też o usunięciu z przestrzeni publicznej Elbląga nazw rond — Ronda Kaliningrad oraz Ronda Nowogródek i zastąpiono je nowymi — Rondem Bitwy pod Grunwaldem oraz Rondem Bitwy Warszawskiej.

Nie poprzestano tylko na zmianie nazw rond — zgodnie z dyspozycją elbląskich władz na drogowskazie z nazwami miast, z którymi ściśle współpracuje Elbląg, również próżno szukać tabliczek z nazwą Kaliningrad, Bałtijsk i Nowogródek. Te również zostały usunięte. Jest to konsekwencja decyzji o zerwaniu z nimi współpracy. Dodatkowo z korytarzy Urzędu Miejskiego w Elblągu usunięto też umowy oraz eksponaty dokumentujące współprace z byłymi miastami partnerskimi.

— Dla mnie agresja zawsze wiąże się ze złem. My — jako Polacy — doświadczyliśmy już agresji i sami wiemy, czym dla Polaków była i jest wolność — mówił w lutym prezydent Elbląga Witold Wróblewski.