Poniedziałek, 29 maja 2023. imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Wojna w Ukrainie. Rosjanie są cofani z granicy. Sprawdzamy, ilu Rosjan wjechało do Polski po wprowadzeniu restrykcji. Jak wygląda sytuacja na granicy z obwodem kaliningradzkim?

2022-09-28 17:35:28 (ost. akt: 2022-10-01 09:07:00)

Autor zdjęcia: W-MOSG

Już 135 Rosjan zostało cofniętych z polsko-rosyjskich przejść granicznych w naszym województwie. To wynik dodatkowych ograniczeń wprowadzonych we wjeżdżaniu obywateli Rosji na terytorium Polski. Jak wygląda sytuacja na przejściach granicznych w regionie?

Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wtedy weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MSWiA. Przed zmianą rozporządzenie obejmowało granicę, w tym połączenia lotnicze, z Rosją i z Białorusią. Z tych krajów do Polski mogły przybywać tylko wymienione kategorie podróżnych.

Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE. Zmniejszył też zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych.

Por. Michalska zaznaczyła, że na granicy z obwodem kaliningradzkim jest spokojnie. SG nie obserwuje wzmożenia ruchu po ogłoszeniu przez Kreml mobilizacji.

Obecnie czynne są dwa drogowe przejścia graniczne z obwodem kaliningradzkim, tj. w Grzechotkach i Bezledach. Od 19 września do Polski przez wskazane przejścia graniczne wjechało 1910 obywateli Rosji (w tym 1230 mężczyzn), a wyjechało 1750 obywateli Rosji (w tym 885 meżczyzn).

Od 19 września przez przejście graniczne w Grzechotkach do Polski wjechało 1780 obywateli Rosji, (w tym 1130 mężczyzn), a wyjechało 1340 obywateli Rosji (w tym 1050 mężczyzn). Z danych formacji wynika, że ruch utrzymywał się na poziomie średnio ok. 350 wjazdów i ok. 470 wyjazdów, w większości przez granicę lądową.

Dla porównania statystyka odpraw obywateli Rosji przez przejście graniczne w Grzechotkach w analogicznym okresie 19-27.09.2021 roku przedstawiała się następująco: do Polski wjechało 1750 obywateli Rosji (w tym 1320 mężczyzn)., a z Polski wyjechało 1340 obywateli Rosji (w tym 1050 mężczyzn)

Z danych Straży Granicznej wynika zatem, że liczba Rosjan wjeżdżających do Polski z Obwodu Kaliningradzkiego utrzymuje się na stałym poziomie. Granicę przekracza codziennie około 200 osób. Są to najczęściej osoby uczące się lub pracujące w Polsce – lub w innych krajach Unii – i w związku z tym mają prawo wjazdu na terytorium Polski.

Ponadto funkcjonariusze z W-MOSG od 19 września br. do wtorku 27 września poinformowali 135 obywateli Rosji, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi 19 września nie mogą wjechać do naszego kraju, ponieważ nie spełniają warunków wjazdu.

Od 26 września nowe restrykcje zaczęły obowiązywać również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie podróżujący w wymienionych celach nie przylecą do Polski z żadnego kraju spoza strefy Schengen.

Warunki wjazdu na terytorium Polski


Obecnie granicę zewnętrzną na kierunku wjazdowym do Polski w przejściach granicznych z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białorusi, w lotniczych przejściach granicznych w zakresie połączeń lotniczych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi oraz w morskich przejściach granicznych mogą przekraczać tylko określone w §3 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych kategorie podróżnych. Uprawnieni do przekroczenia granicy są m.in. osoby które:
– posiadają stały lub czasowy pobyt na terytorium Polski,
– posiadają Kartę Polaka,
– pobierają naukę na terytorium Polski,
– są zatrudnione na terytorium Polski,
– posiadają stały pobyt na terytorium Unii Europejskiej,
– posiadają status rezydenta długoterminowego na terytorium Unii Europejskiej.
red., PAP