Sobota, 10 czerwca 2023. imieniny: Bogumiła, Diany, Małgorzaty

Ćwiczenia „EGIDA-22" w Elblągu [ZDJĘCIA]

2022-10-17 08:38:43 (ost. akt: 2022-10-17 08:45:20)

Autor zdjęcia: KMP Elbląg

Na niedzielę 16 października prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22” w jednostkach organizacyjnych policji. W ćwiczeniach w Elblągu wzięło udział 20 rezerwistów.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA - 22”.

Jest to kolejne powołanie, a policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po siłach zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie policji oraz szkoły policji.

W ramach przebiegu ćwiczeń osoby, które stawiły się na wezwanie, zostały poddane procesowi ewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostały im wydane identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały, między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Policjanci i pracownicy policji podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego oraz broni, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych.

Rezerwiści poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie. Dodatkowym elementem dla uczestników był udział w ćwiczeniach związanych z zabezpieczaniem imprez podwyższonego ryzyka na elbląskim stadionie.

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP / KMP / – KWP – KGP.


KMP Elbląg